Od 6 do 30 września samorządy mogą ubiegać się o dofinasowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę". Publikujemy odpowiedzi resortu edukacji na pytania o nabór wniosków.

Celem nowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego. Przyznawane przez ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra (lista obiektów w załączniku pod artykułem).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł, a trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

MEiN odpowiada na pytania o nabór do programu „Poznaj Polskę”;

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mein-odpowiada-na-pytania-o-nabor-do-programu-poznaj-polske