Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że od października 2021 roku do czerwca 2022 roku realizowany będzie program Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie.Warunkiem udziału w programie jest zatrudnienie nauczyciela w szkole/placówce oświatowej prowadzonej przez Powiat Lubański lub Gminę powiatu lubańskiego oraz złożenie przez nauczyciela Zgłoszenia udziału w formie doskonalenia zawodowego- sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie (w załączeniu) ze zgodą dyrektora szkoły/ placówki.

Więcej