logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

W dniu 26 października 2015 r. w PCE odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Biblioteki Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy trzech instytucji, realizujących zadania związane ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych, zgodnie z nowymi Rozporządzeniami.

29 października 2015 r.

Więcej