W dniu 26 października 2015 r. w PCE odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Biblioteki Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy trzech instytucji, realizujących zadania związane ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych, zgodnie z nowymi Rozporządzeniami.

29 października 2015 r.

Więcej