Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu ma przyjemność zaprosić dyrektorów oraz przedstawicieli organów prowadzących szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim na nieodpłatne szkolenie dotyczące  możliwości uzyskania  wsparcia  finansowego na cele edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2 listopada 2015 r.

Wiecej