18 listopada 2015 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu odbyło się szkolenie prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat Możliwości uzyskania  wsparcia  finansowego na cele edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów samorządowych funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego.Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się,kiedy i na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie,jakie są zasady przyznawania dotacji oraz gdzie szukać informacji na temat naboru wniosków.Poniżej zamieszczamy prezentacje dot. tematyki szkolenia.

19 listopada 2015 r.

Fundusze Unijne dla Edukacji - prezentacja

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój - prezentacja