Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli przedmiotowców klas IV-VI z Państwa szkoły do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2015/16 "Za progiem. Uczeń i nauczyciel na progu klasy IV".

2 grudnia 2015

Wiecej