Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa na powiatowa konferencję pt: „Najskuteczniejsze strategie uczenia się  i nauczania – wnioski z badań prof. Johna Hattiego. Wpływ działań edukacyjnych na efekty nauczania.”

30 marca 2016 r.

Więcej