Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza

Laureatów konkursów wraz z Nauczycielami - opiekunami,

Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli – współorganizatorów konkursów

na

XVI GALĘ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM

POWIATOWYCH KONKURSÓW

zorganizowanych przez PCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

 

Uroczystość odbędzie się 3 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Auli

Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu.