Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 27.06.2016 r. przedstawiło prezentację zawierającą główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz wnioski z debat pt: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel –Dobra Zmiana”

29 czerwca 2016

Więcej