logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

   SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POWIATU LUBAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że na stronie internetowej www.pceluban.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli – ankieta zamieszczono ankietę on-line dotyczącą badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2016/2017.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów oraz nauczycieli z prośbą o jej wypełnienie. Wyniki ankiety będą źródłem informacji przy opracowywaniu tematyki szkoleń i konferencji na rok szkolny 2016/2017. Ankietę prosimy wypełnić do dnia 9 września 2016 r.