logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował Plan Pracy Powiatowego Centrum Edukacyjnego  w Lubaniu na rok szkolny 2016/2017, a organ prowadzący – Powiat Lubański zatwierdził nasz plan do realizacji.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli oraz Uczniów i Rodziców do wspólnej realizacji zaplanowanych działań.

25 sierpnia 2016 r.

Plan Pracy PCE