logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Dyrektorzy szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
W dniu 26 maja 2015 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej program „Książki naszych marzeń”, który umożliwia zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

29 sierpnia 2016

Wiecej