logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

W roku szkolnym 2016/2017 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu planuje realizację trzech projektów edukacyjnych, skierowanych do środowiska dyrektorów, nauczycieli szkół/placówek powiatu lubańskiego, uczniów i ich rodziców:

1.„DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU LUBAŃSKIEGO”

2.„PRAKTYCZNIE CIEKAWIE EDUKACYJNIE”

3.„SZKOŁA MISTRZÓW”

Wszystkie projekty patronatem objął Starosta Lubański.
Zaproszenie do udziału w w/w przedsięwzięciach prezentujemy w formie plakatów.
Szczegółowe informacje dotyczące projektów i możliwości uczestnictwa w nich znajdziecie Państwo na stronie www.pceluban.pl w zakładce POWIATOWE PROJEKTY EDUKACYJNE.