OFERTA 2020/2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT Z BADANIA POTRZEB W ZAKRESIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2020

RAPORT Z BADANIA POTRZEB W ZAKRESIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2019

RAPORT Z BADANIA POTRZEB W ZAKRESIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2018

RAPORT Z BADANIA POTRZEB W ZAKRESIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2017

RAPORT OCENY WSPÓŁPRACY PCE W LUBANIU Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI POWIATU LUBAŃSKIEGO 2018/2019

ŚCIĄGA DLA ZAWODOWCÓW BRANŻA HOTELARSKO- GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA

ŚCIĄGA DLA ZAWODOWCÓW BRANŻA SPL (SPEDYCYJNO- LOGISTYCZNA)

 ŚCIĄGA DLA ZAWODOWCÓW BRANŻA POLIGRAFICZNA

PAKIET STARTOWY DLA NAUCZYCIELI ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ

PODSUMOWANIE I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Preorientacja zawodowa dla dzieci w wieku przedszkolnym

Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna - prezentacja 

Narzędzia przydatne w nauczaniu zdalnym

Program orientacji zawodowej dla klas I-VI szkoły podstawowej

Program orientacji zawodowej dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Metody rozwijania kompetencji kluczowych

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe - scenariusze

Stres w pracy nauczyciela Techniki radzenia sobie ze stresem

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli - prezentacja 

- wzór badania potrzeb

- wzór ankieta ewaluacyjna WDN

- wzór plan pracy

Uczeń z dysleksją na lekcjach języka niemieckiego