logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie pt. Współpraca szkół i instytucji w zakresie rozwijania doradztwa zawodowego oraz przygotowania uczniów do wymogów współczesnego rynku pracy, które odbędzie się w formie zdalnej dnia 24 maja 2021 r. w godzinach od 13.00 do 14.30.

Więcej

Formularz

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z listą ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej z terenu województwa dolnośląskiego, które nieodpłatnie i bez konieczności posiadania skierowania udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskaniu szybkiej i ogólnodostępnej pomocy można zapobiec pogorszeniu zdrowia pacjentów i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby. Prosimy wszystkich Państwa oraz zainteresowanych poprawą kondycji psychicznej młodych ludzi, szczególnie dotkniętych problemami podczas nauczania zdalnego, o rozpropagowanie powyższej informacji wśród pedagogów, rodziców, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Załącznik: lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej

i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa

dolnośląskiego

     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli języków obcych na organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych  bezpłatne szkolenie online „Film na lekcji języka obcego- jak przygotować uczniów do tej lekcji i jak ją przeprowadzić”, które odbędzie się dnia 25 maja 2021r. o godzinie 16.00 i zostanie przeprowadzone przez doradcę metodycznego ds. języków obcych p. Aleksandrę Karst.

Więcej 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie online na temat "Edukacja zdrowotna- wpływ pandemii na realizację zadań”.

Tematyka spotkania:

-zapoznanie z zasadami i możliwościami realizacji zadań w ramach edukacji zdrowotnej
w szkole,

-wskazanie trudności wynikających z zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci
i młodzieży jako jednego ze skutków nauczania zdalnego w czasie pandemii,

-przedstawienie działań wspierających dzieci i młodzież w powrocie do zdrowia fizycznego
i psychicznego,

-omówienie znaczenia edukacji zdrowotnej w momencie powrotu uczniów do szkół po pandemii,

-planowanie i koordynacja pracy nauczyciel - uczeń – rodzic,

-dokumentowanie działań.

Więcej 

 

Za nami wyjątkowa edycja konkursów języków obcych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Mimo panującej pandemii i związanych z nią obostrzeń, zainteresowanie było nie mniejsze niż w latach poprzednich. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych na dwóch poziomach: klasy 5-6 i klasy 7-8. Po raz pierwszy zorganizowany został konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych pt. „Z idiomami za pan brat”.

Więcej

 „Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna za pomocą słów”
 Edgar Allan Poe

Recytacja jest wartością samą w sobie, ale też ważnym elementem kształtowania pozytywnych uczuć w stosunku do języka i rozbudzania zainteresowania kulturą. Rozwija wewnętrzną wrażliwość na otaczający świat oraz ćwiczy pamięć. Od najmłodszych klas stanowi nieodłączny element lekcji języka polskiego, gdzie każdy obowiązkowo prezentuje swoje możliwości recytatorskie. Jest ona także nieodzowną częścią przedstawień i akademii okolicznościowych.  Recytujące dzieci niejednokrotnie wzruszają rodziców czy dziadków, napawając ich jednocześnie dumą. Najlepsi biorą udział w konkursach, prezentując swoje umiejętności.

Więcej

 

“Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach.”
Flora Lewis

Każdy uczeń jest na swój sposób zdolny. Mamy tak wiele rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej, a każdemu rodzajowi działalności odpowiada inny rodzaj zdolności. Dlatego też odkrywanie zdolności i wspieranie dziecka w rozwoju jest bardzo ważnym zadaniem nie tylko rodziny, ale i szkoły, a co za tym idzie nauczycieli i wychowawców. Często jednak nawet bardzo uzdolniony młody człowiek nie osiąga sukcesu na miarę swoich możliwości, ponieważ jego talent nie jest podbudowany jego rzetelną pracą i pomocą ze strony rodziny i szkoły w rozwoju oraz motywowaniu do działań między innymi poprzez zachęcanie do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju konkursach. Istotne jest, aby umiejętnie rozbudzić zainteresowanie i pozytywne nastawienie do konkursów, co z kolei powinno przełożyć się na chęć udziału w tego typu przedsięwzięciu.

Więcej