logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa metodycznego. Od połowy marca 2020 roku praca doradców metodycznych odbywa się zdalnie. Na bieżąco przygotowywane są informacje na temat narzędzi, zasobów, webinariów pomocnych w prowadzeniu zdalnych zajęć lekcyjnych. Informacje te są rozsyłane do szkół, nauczycieli, umieszczane na stronie internetowej PCE: www.pceluban.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli oraz na platformie REGSI: www.platformaregsi.pl w zakładce Materiały metodyczne. Do tej pory doradcy przygotowali m.in.:

Więcej

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa metodycznego. Od połowy marca 2020 roku praca doradców metodycznych odbywa się zdalnie. Na bieżąco przygotowywane są informacje na temat narzędzi, zasobów, webinariów pomocnych w prowadzeniu zdalnych zajęć lekcyjnych. Informacje te są rozsyłane do szkół, nauczycieli, umieszczane na stronie internetowej PCE oraz platformie REGSI.

Więcej

„Dynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje” to temat szkolenia online, które zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting w dniu 22.04.2020r. w ramach powstałej w marcu br. „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych”. Uczestnicy tej formy doskonalenie zapoznali się z aplikacją genial.ly, za pomocą której można przedstawić dynamiczną i interesującą treść w ciekawej formie, przeprowadzić spektakularną interaktywną prezentację, przygotować pocztówkę pełną niespodzianek, quiz z zagadkami czy też zaplanować wirtualny pokój zagadek lub wirtualna mapę. Nauczyciele nie tylko zaznajomili się z tym narzędziem, ale również próbowali swoich sił, wykorzystując podpowiedzi prowadzącej- pani Beaty Malentowicz- kierownika Wydziału wspomagania szkół i placówek oświatowych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, przy pierwszym samodzielnym tworzeniu interaktywnej kartki oraz prezentacji, w której mogli osadzić, podlinkować lub zakodować z wykorzystaniem kodu QR różne treści. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich jego uczestników.

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejny zestaw linków do stron, z których można korzystać pracując z uczniami. Tym razem są to zbiory e-podręczników z podziałem na zawody, w których kształcą się uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego.Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych pomocy.

więcej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Doradcy zawodowi
Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa zawodowego. Przygotowaliśmy dla Państwa linki stron z których można korzystać pracując z uczniami.

więcej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,               
Nauczyciele matematyki

Od czasu zawieszenia zajęć w szkole staramy się przygotować narzędzia pomocne Państwu w nauczaniu zdalnym. Przygotowaliśmy kolejny zestaw linków do stron, z których można korzystać pracując z uczniami oraz wybraliśmy webinaria dla nauczycieli matematyki odbywające się w okresie od 14 do 30 kwietnia 2020 roku o godz. 19:00.

więcej

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem optodysleksja. Co kryje się pod tym pojęciem? Jaka jest różnica między uczniem dyslektycznym a optodyslektycznym?

Dysleksja nie jest nam obca, ponieważ od wielu lat mówi i pisze się na ten temat bardzo dużo, co jest związane z coraz większą liczbą uczniów, u których stwierdza się istnienie tego problemu. Typowe dla tego zaburzenia są trudności w nauce czytania i pisania mimo prawidłowego IQ. Uczeń dyslektyczny nie jest w stanie prawidłowo przekładać głosek na litery, zapisywać usłyszanych wyrazów , jak również składać je w odpowiednim porządku , gdy czyta lub pisze. Ma ono podłoże neurologiczne ( zaburzenie podstawowych funkcji poznawczych) i może dotyczyć percepcji wzrokowej lub fonologicznej oraz integracji ich obu. Jednak nie zawsze zaburzenia te związane są z dysleksją.

Więcej

Od grudnia 2018 roku Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza uczestniczy realizuje projekt pn. Mickiewicz zawodowo współfinansowany w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na rzecz uczniów technikum ZSP im. Adama Mickiewicza i ich nauczycieli realizujemy wspólnie wiele różnych działań, które mają znaczący wpływ na wszechstronny rozwój zawodowy oraz dobre przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy. Większość zadań już za nami. Od stycznia 2019 do 31 marca 2020 r. w projekcie wzięło udział 109 uczniów i 10 nauczycieli.W okresie od 02 stycznia do 31 marca 2020 zrealizowaliśmy szereg form wsparcia, w których wzięło udział 60 uczniów i 6 nauczycieli.

Więcej