logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała w piątek 17 czerwca dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Szczegółowe informacje na stronie MEN.

26.07.2016

Więcej

Zapraszamy nauczycieli czwartego etapu edukacyjnego do zapoznania się z poradnikiem „Edukacja prawna w szkole”. Materiał składa się z 6 rozdziałów, które bezpośrednio odnoszą się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Każdy składa się z części teoretycznej – scenariuszy lekcji oraz praktycznej, zawierającej kazusy prawne.

26.07.2016

Więcej

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

7 lipca 2016

czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji

w dniach od 11 lipca do 15 sierpnia 2016 r.

biblioteka będzie nieczynna.

Możliwy zwrot książek od godz. 12:00 do 14:00.

Od 16 sierpnia do 31 sierpnia biblioteka będzie

czynna w godz. 11:00 – 14:30.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 27.06.2016 r. przedstawiło prezentację zawierającą główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz wnioski z debat pt: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel –Dobra Zmiana”

29 czerwca 2016

Więcej

XII GALA Nagród Starosty za promowanie Powiatu Lubańskiego

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu już po raz 12 było organizatorem Gali Nagród Starosty Lubańskiego, które na koniec roku szkolnego otrzymują uczniowie ze szkół i placówek powiatu lubańskiego za sukcesy zdobywane w różnorodnych konkursach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, promując tym samym powiat lubański.

9 czerwca 2016

Więcej

Więcej zdjęć