logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu ma przyjemność zaprosić   Państwa na wyjazdową konferencję organizowaną w ramach SIECI WSPÓŁPRACY
i SAMOKSZTAŁCENIA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO.

3 listopada 2016

Więcej

Uczniowie z trzech powiatów -  lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego, wezmą udział we wspólnym projekcie edukacyjno-zawodowym, realizowanym przez Powiat Lubański. Chodzi o dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy.

13 października 2016

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa nauczycieli do wzięcia udziału w następujących szkoleń:

1. „Awans zawodowy nauczyciela”

2„Kurs kierowników wycieczek szkolnych”

5 października 2016

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów z Państwa szkoły na pierwsze w roku szk. 2016/2017 spotkanie nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w siedzibie PCE dnia 27 października 2016 roku o godz. 13.00.

5 października 2016

Więcej

Tradycyjnie z początkiem nowego roku szkolnego dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu zaprosiła Szkolnych Liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN), Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych w imieniu szkół za współorganizację na etapie powiatowym i regionalnym w powiecie lubańskim. Spotkanie odbyło się 22 września w siedzibie PCE w Lubaniu i dotyczyło organizacji roku szkolnego 2016/17, wzajemnej współpracy na linii szkoła/placówka oświatowa – Powiatowe Centrum Edukacyjne.

28 wrzesnia 2016

Więcej

20 września w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu odbyła się konferencja otwarcia roku szkolnego 2016/2017 Jak wspólnie zrealizować priorytety polityki oświatowej państwa? z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Kierownika Oddziału Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Jeleniej Górze Waldemara Urbaniaka, Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego, naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Konrada Rowińskiego oraz licznie przybyłych dyrektorów szkół i placówek z powiatu lubańskiego.

26 września 2016

Więcej

 

W roku szkolnym 2016/2017 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu planuje realizację trzech projektów edukacyjnych, skierowanych do środowiska dyrektorów, nauczycieli szkół/placówek powiatu lubańskiego, uczniów i ich rodziców:

1.„DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU LUBAŃSKIEGO”

2.„PRAKTYCZNIE CIEKAWIE EDUKACYJNIE”

3.„SZKOŁA MISTRZÓW”

Wszystkie projekty patronatem objął Starosta Lubański.
Zaproszenie do udziału w w/w przedsięwzięciach prezentujemy w formie plakatów.
Szczegółowe informacje dotyczące projektów i możliwości uczestnictwa w nich znajdziecie Państwo na stronie www.pceluban.pl w zakładce POWIATOWE PROJEKTY EDUKACYJNE.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła dziś projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Jednocześnie skierowane one zostały do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
21 września 2016

1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.

21 września 2016

Więcej