logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.

John C. Dana

Nauczanie zdalne stało się faktem i codziennością polskich uczniów i nauczycieli. O ile wiosenne wdrożenie nauczania zdalnego mogło być trudniejsze ze względu na element zaskoczenia, to przez okres wakacyjny wiele szkół wzięło pod uwagę prawdopodobieństwo powtórzenia tego scenariusza jesienią i wdrożyło szereg zmian mających poprawić jakość lekcji prowadzonych przy użyciu internetu. Niestety, nadal sporym problemem w szkołach jest wykluczenie technologiczne, którego doświadczają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, jako placówka stawiająca sobie za główny cel doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach i zakresach tematycznych, od samego początku nauczania zdalnego wspiera kadrę pedagogiczną szkół i placówek powiatu lubańskiego.

czytaj więcej

 

Miło nam poinformować, że pięć konkursów dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w roku szk. 2020/2021 uzyskało aprobatę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i znalazło się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych ….. , co pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

czytaj więcej

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Nowoczesne technologie stały się od pewnego czasu integralną częścią naszego życia codziennego. Dotyczy to również procesu edukacji, w którym niejednokrotnie uczeń wyraźnie przewyższa nauczyciela w ich wykorzystaniu, co z kolei „wymusza” na nauczycielach pozyskiwanie nowych umiejętności w tej dziedzinie. Wykorzystywanie na zajęciach TIK-u jest szansą, że czas jaki uczniowie będą poświęcać na naukę wyraźnie się zwiększy. Tak przeprowadzone zajęcia stają się dla młodego człowieka bardziej atrakcyjne, a to z kolei często przekłada się na jego motywację do systematycznej pracy.

Więcej

Matematykę należy wykładać nie tylko jako naukę abstrakcyjną, ale jak najczęściej należy przechodzić do rozmaitych jej zastosowań. 

M. Ostrogradski

     Matematyka jest uważana za jeden z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, mimo że bywa nazywana królową nauk. Lęk uczniów przed matematyką – oto wyzwanie, przed którym staje każdy nauczyciel tego przedmiotu. Uczniowie często uciekają w schematyczne myślenie, ograniczają się do stosowania odpowiednich wzorów w określonym rodzaju zadań. Nie chcą też szukać własnych rozwiązań. A przecież z natury są ciekawscy i lubią wyzwania…

Więcej 

     Obecnie faktem jest, iż nauczanie zdalne to codzienność polskich uczniów i nauczycieli. O ile wiosenne wdrożenie nauczania zdalnego mogło być trudniejsze ze względu na element zaskoczenia, to przez okres wakacyjny wiele szkół wzięło pod uwagę prawdopodobieństwo powtórzenia tego scenariusza na jesień i wdrożyło szereg zmian mających poprawić jakość prowadzonych przy użyciu internetu lekcji. Niestety, nadal sporym problemem w szkołach jest wykluczenie technologiczne, którego doświadczają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Więcej

W dniach 10, 15 i 16 grudnia 2020 r. organizowana będzie w formie zdalnej Konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się". Jest to otwarte wydarzenie programu "Szkoła ucząca się" skierowane do  nauczycieli wszystkich poziomów szkół, edukatorów  oraz dyrektorów szkół. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Konferencję organizuje Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Więcej informacji na stronie:

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-pomagaj-sie-uczyc-od-oceniania

        Dnia 24 listopada o godz. 14:00 odbyło się zdalne spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień. Na początku spotkania została zaprezentowana oferta edukacyjna PCE w Lubaniu. Omówiono programy realizowanych sieci oraz proponowaną tematykę szkoleń i warsztatów. Kolejną częścią spotkania było szkolenie przygotowane przez doradcę metodycznego ds. języków obcych Panią Aleksandrę Karst na temat Rola Lidera WDN. Liderzy Wspierania Uzdolnień zostali poinformowani o zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 konkursach powiatowych, zasadach i terminach ich organizowania. Uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z nowościami wydawniczymi znajdującymi się w zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu. Dziękujemy za spotkanie i dotychczasową współpracę. Zapraszamy do kontaktu i udziału w oferowanych formach doskonalenia.

SPOTKANIE LIDERÓW WDN I LIDERÓW WSPIERANIA UZDOLNIEŃ - cała treść artykułu

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W LUBANIU POLECA

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy nauczyciele wychowania fizycznego

        Stworzyłam dla Was małą ściągę dotyczącą realizacji lekcji wychowania fizycznego w czasie nauki zdalnej. Treści są podzielone na poszczególne etapy kształcenia, a więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tabeli umieściłam treści podstawy programowej oraz temat, który można według niej realizować. Mam nadzieję, że pomocne okażą się też linki do filmów, prezentacji oraz wiadomości dotyczące danego tematu. Zadania domowe, które proponuje w większości dotyczą wiadomości, jednak są też zadania dotyczące aktywności fizycznej. Oczywiście jest to tylko propozycja, możecie Państwo ją modyfikować, wybierać linki, dodawać swoje pomysły.

doradca metodyczny wychowania fizycznego

Monika Borkowska

PCE Lubań

więcej