logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na 2- modułowe szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia ogólnego wdrażających nową podstawę programową, które odbędzie się 22 lutego 2018r. o godzinie 13.00 w siedzibie PCE w Lubaniu na temat:

1.„Jak zrealizować treści szczegółowe podstawy programowej z j. polskiego w klasie VII
i VIII szkoły podstawowej”( 3 godz. dydaktyczne).

2.„Elementy retoryki na lekcjach j. polskiego w szkole podstawowej” ( 2 godziny dydaktyczne – warsztaty).          

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,              
Pracownicy kadr oraz Wydziałów Oświaty

w powiecie lubańskim

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza dyrektorów w ramach KLUBU DYREKTORÓW – sieci współpracy i samokształcenia oraz Pracowników Kadr i Wydziałów Oświaty na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 1 lutego 2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, na temat: Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 2018 roku. Zmiana Statusu zawodowego nauczycieli.

5 stycznia 2018

Więcej

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POWIATU LUBAŃSKIEGO

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli w ramach SIECI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY I POLONISTÓW  z Państwa szkoły na drugie w roku szk. 2017/2018 szkolenie nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w siedzibie PCE dnia 10 stycznia o godz. 12.30 br.        

4 stycznia 2017 

Więcej    

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Kształcenia Zawodowego

uczestniczących w projekcie REGSI,

Szkolni Koordynatorzy DEZ

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących nieobecność dotychczasowego uczestnika na spotkaniu Regionalnej sieci wparcia lub szkoleniu coachingowym (w przypadku jego delegowania lub przebywania na zwolnieniu lekarskim), istnieje możliwość wytypowania i zgłoszenia udziału innego nauczyciela, niebędącego dotychczas uczestnikiem szkolenia.

28 listopada 2017 r.

Więcej

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska,

Serdecznie zapraszamy do umieszczania wizytówek Państwa przedsiębiorstw na regionalnej e-platformie doradztwa edukacyjno – zawodowego REGSI w dedykowanej przedsiębiorcom zakładce.

10 listopada 2017

Więcej

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Biblioteki Pedagogicznej  w Lubaniu oraz współpracujących z nami szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości i zachętą do podejmowania inicjatyw skierowanych do nauczycieli  i uczniów.

16 pażdziernika 2017

wiecej