logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów z Państwa szkoły na piąte w roku szk. 2016/2017 szkolenie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w siedzibie PCE dnia 25 kwietnia 2017 roku o godz. 12.30 pn. Nauczyciel bibliotekarz jako (nie) świadomy biblioterapeuta. Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli i bibliotekarzy metodą dialogu, którą można wykorzystać w pracy z uczniami. Poprzez odpowiednio dobraną książkę mogą pomóc czytelnikowi/uczniowi rozwiązać trudne problemy, wpłynąć na właściwe funkcjonowanie wśród rówieśników, wspomóc jego twórcze i aktywne działania.

20.04.2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu ma przyjemność zaprosić Państwa Dyrektorów na spotkanie dotyczące organizacji spotkań informacyjnych dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego przy Al. Kombatantów 2 w Lubaniu.

Udział w spotkaniu prosimy zgłosić telefonicznie do dnia 26 kwietnia 2017 (nr tel. 756455340).

18 kwietnia 2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli, a zwłaszcza nauczycieli stażystów i kontraktowych, do udziału
w spotkaniach metodycznych połączonych z obserwacją lekcji/zajęć otwartych prowadzonych
w szkołach/ placówkach powiatu lubańskiego.

29 marca 2017 r.

Więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa i udostępnienie go wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatowym szkół i placówek.

Jednocześnie przypominam, że jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

Zachęcam również do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów z Państwa szkoły na czwarte
w roku szk. 2016/2017 szkolenie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

3 marca 2017 r.

Więcej

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością pozyskania przez Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu środków unijnych realizację projektu pt. „Szkoła Mistrzów”
w ramach działania 10.2.1 RPO WD m.in. na organizację wsparcia szkół m.in. poprzez udział dyrektorów i nauczycieli w sieciach wsparcia i samokształcenia na okres dwóch lat szkolnych, proszę o przeprowadzenie w Państwa placówce rozeznania w zakresie potrzeb edukacyjnych, które moglibyśmy zrealizować w ramach wybranych sieci.

2 luty 2017 r.

Więcej

Ankieta potrzeb edukacyjnych

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu 10.2.1

 

Powiat Lubański w 2016 roku postawił na doposażenie szkół i placówek oświatowych w specjalistyczny sprzęt. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu opracowało i złożyło w imieniu Powiatu Lubańskiego 3 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pierwszy wniosek opracowano we współpracy z ZPR w Smolniku i SOSW w Lubaniu PCE złożony  w czerwcu 2016 r. w odpowiedzi na konkurs 7.1.1. został w styczniu 2017 r. zatwierdzony do dofinansowania. W wyniku jego realizacji w okresie wakacji zostaną wyposażone specjalistyczne pracowanie: w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku będą stworzone 3 pracowanie specjalistyczne, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu aż 9 pracowni.

Projekt dotyczy poprawy nauczania w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (ZPR) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Lubaniu ( SOSW) poprzez zakup wyposażenia oraz sprzętu:

a) w Smolniku: sala doświadczeń do diagnozy uczniów i relaksacji, pracownia geograficzna  i chemiczna;

b) w SOSW w Lubaniu: pracownia Cztery pory roku, dla dzieci autystycznych, , sala doświadczania świata, pracownia przyrodnicza, cyfrowa, logopedyczna, terapii integracji sensorycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjna i arteterapii.

Projekt jest przeznaczony szacunkowo dla łącznie 105 uczniów – zarówno z ZPR w Smolniku jak  i SOSW w Lubaniu oraz kolejnych roczników, które będą w kolejnych latach korzystały z zakupionej infrastruktury. Ponadto z wyposażenia będą korzystać nauczyciele zatrudnieni w obu placówkach.

Łączny koszt planowanych inwestycji to 342.367,35zł, z czego wkład własny Powiatu Lubańskiego to 15%, czyli 51.355,10 zł.

To sukces PCE, ZPR, SOSW i Powiatu Lubańskiego. Dzięki doposażeniu pracowni wspólnie podnosimy jakość kształcenia specjalnego w obu placówkach.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu na pracowanie zawodowe i przedmiotowe dla 3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w powiecie lubańskim.

27 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, a także o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji. Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany im na najbliższych zebraniach.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców