logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

EDUball - nowoczesne trendy we wspieraniu procesu uczenia się” - to tytuł powiatowej konferencji z udziałem dyrektorów, przedstawicieli Rad Rodziców i nauczycieli przedszkoli  i edukacji wczesnoszkolnej szkół i placówek powiatu lubańskiego, której organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

16 grudnia 2016

Więcej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował w listopadzie 2016 r. dwie edycje ogólnopolskiej konferencji pt. „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów” adresowanej do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultantów, doradców metodycznych i zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych.

16 grudnia 2016

Więcej

W ramach działającej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym powiatowej sieci współpracy  i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych odbyła się w dniach 17-18 listopada  w Szklarskiej Porębie wyjazdowa konferencja szkoleniowa dla kadry kierowniczej szkół i placówek z powiatu lubańskiego. Celem szkolenia było uaktualnienie wiedzy w zakresie prawa oświatowego.W ramach konferencji odbyły się dwa szkolenia, które dotyczyły zmian w prawie pracy nauczycieli oraz ważniejszych zmian w prawie oświatowym od 1 września 2016 roku, w tym w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/placówki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Szkolenia poprowadziła Mariola Berg kierownik DODN we Wrocławiu, filii w Wałbrzychu. W spotkaniu sieci dyrektorów uczestniczyli Starosta Lubański Walery Czarnecki, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Konrad Rowiński oraz 22 dyrektorów szkół i placówek z powiatu lubańskiego.

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym  w ramach prekonsultacji. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia.

 Więcej

Szanowni Państwo

Szkolni koordynatorzy doradztwa

edukacyjno-zawodowego

w projekcie REGSI

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza szkolnych koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego w projekcie „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” na spotkanie zespołu koordynatorów DEZ w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 13:00. Miejsce spotkania to siedziba Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego

Z ogromną satysfakcją informujemy, że z dniem 16 listopada 2016 roku zakończyła się z sukcesem rekrutacja szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego do projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI). W wyniku rekrutacji wyłoniono 10 szkół, którym bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

Więcej

21 listopada 2016 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów z Państwa szkoły na drugie w roku szk. 2016/2017 spotkanie nauczycieli sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się w siedzibie PCE dnia 23 listopada 2016 roku o godz. 13.00.

Więcej

20 listopada 2016