logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła dziś projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Jednocześnie skierowane one zostały do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
21 września 2016

1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.

21 września 2016

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że dnia 22.09.2016 r. godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy, które będą się odbywały w danej szkole na etapie powiatowym i regionalnym w roku szkolnym 2016/2017.

6 września 2016

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów szkół  i placówek oświatowych w powiecie lubańskim na Konferencję otwarcia roku szkolnego 2016/2017 pt.„Jak wspólnie zrealizować priorytety polityki oświatowej państwa?” z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty oraz organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

6 wrzesnia 2016

Więcej


Zachęcamy do zapoznania się z materiałami do podręcznika Nasza szkoła. Klasa 3. Część 1. W poradnikach znajdują się propozycje realizacji treści podręcznika, karty pracy, rozkład materiału, wskazówki, jak korzystać z poradnika i podręcznika do edukacji zintegrowanej i matematycznej.

29 sierpnia 2016

Więcej

Nowatorskie formy nauczania historii zapowiedziały Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej we wspólnym liście intencyjnym. Obie instytucje będą dążyły do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych. Celem porozumienia jest także wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych.

29 sierpnia 2016

Więcej

Dyrektorzy szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
W dniu 26 maja 2015 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej program „Książki naszych marzeń”, który umożliwia zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

29 sierpnia 2016

Wiecej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Już za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2016/2017. Znów w ławkach zasiądą uczniowie, usłyszymy szkolny dzwonek, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty wrócą do swoich zajęć. Przed Państwem – jak co roku – czas wytężonej pracy. Życzę, aby przyniosła ona wiele satysfakcji.

25 sierpnia 2016 r.

Więcej