logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli przedmiotowców klas IV-VI z Państwa szkoły do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2015/16 "Za progiem. Uczeń i nauczyciel na progu klasy IV".

2 grudnia 2015

Wiecej

18 listopada 2015 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu odbyło się szkolenie prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat Możliwości uzyskania  wsparcia  finansowego na cele edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2020. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów samorządowych funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego.Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się,kiedy i na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie,jakie są zasady przyznawania dotacji oraz gdzie szukać informacji na temat naboru wniosków.Poniżej zamieszczamy prezentacje dot. tematyki szkolenia.

19 listopada 2015 r.

Fundusze Unijne dla Edukacji - prezentacja

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój - prezentacja

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu ma przyjemność zaprosić dyrektorów oraz przedstawicieli organów prowadzących szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim na nieodpłatne szkolenie dotyczące  możliwości uzyskania  wsparcia  finansowego na cele edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2 listopada 2015 r.

Wiecej

W dniu 26 października 2015 r. w PCE odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Biblioteki Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy trzech instytucji, realizujących zadania związane ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych, zgodnie z nowymi Rozporządzeniami.

29 października 2015 r.

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz polonistów  z Państwa szkoły do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2015/16 pn. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

28 pażdziernika 2015

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, iż z dniem 19 listopada br. rozpoczynamy 16-godzinne SZKOLENIE Szkolnych Liderów WDN przygotowujące do pełnienia funkcji Szkolnych Organizatorów Wspomagania.

28 października 2015

 Więcej

Powiatowa konferencja w PCE

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu w dn. 09.10.2015 odbyła się powiatowa konferencja     „Od przedszkola do zawodu. Świadoma edukacja zawodowa we wszystkich etapach kształcenia”   z udziałem dyrektorówszkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego.Temat konferencji jest odpowiedzią ośrodka na wskazane przez MEN kierunki polityki oświatowej państwa w b.r. szkolnym.

19 października 2015

Więcej

Edukacja w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego-prezentacja

Wyniki badania ankietowego 2015-prezentacja

Od przedszkola do zawodu-prezentacja