logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Pani Monika Borkowska - doradca metodyczny wychowania fizycznego

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (075) 64 55 349

dyżur w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu:

- wtorek: 11:15- 15:15

- środa: 10:00- 15:00

Pani Aleksandra Karst - doradca metodyczny – języki obce

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (075) 64 55 349

dyżur w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu:

- wtorek: 10:30- 15:00

- środa: 10:30- 15:00

Pani Monika Połetek - doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (075) 64 55 349

dyżur w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu:

- poniedziałek, godz. 11:00-15:00

- wtorek, godz. 11:00- 16:00

„Szkoła Ucząca Się”- SUS- jest programem skierowanym do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół propagującym zmiany w efektywności nauczania oraz uczenia się, który jest realizowany od 2000r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Z okazji jubileuszu 20-lecia zorganizowane zostały online: konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się" (10 grudnia 2020 r.) oraz warsztaty "Jak wspierać, a nie wyręczać w uczeniu się?" 16.12.2020 r. Myślą przewodnią obu tych wydarzeń było: “Uczenie się nie jest efektem nauczania, uczenie się jest efektem działania uczącego się” (J.Holt)

Więcej

Jak pomóc uczniom stać się samosterownym w nauce? - prezentacja

Ocenianie kształtujące - prezentyacja

1.Wychowanie fizyczne w czasie pandemii- czas na refleksję

2. Blaski i cienie zdalnego wychowania fizycznego

3. Zdalne wychowanie fizyczne kontra pandemia

W dobie zdalnego nauczania, które zaskoczyło rzeczywistość szkolną koniecznością, pojawiło się wiele pytań o miejsce wychowania fizycznego w nowych realiach. Nauczyciele tego przedmiotu, dyrektorzy szkół nie znaleźli rozwiązań prawnych dotyczących realizacji lekcji online, nie uzyskali ich także na stronach proponowanych przez MEN. Na czas pandemii przyjęto rozwiązanie cedujące organizację zdalnego nauczania na barki dyrektorów szkół, dla których sprostanie wymaganiom władz oświatowych oraz  głosom rodziców, narzekających na przeciążenie całych rodzin zadaniami do samodzielnej realizacji w domu, stanowiło nie lada wyzwanie. Priorytetem stały się przedmioty egzaminacyjne, a realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego powierzona została w praktyce inwencji nauczycieli tego przedmiotu. Z ich opinii wynika, że powstał problem bezpieczeństwa uczniów - priorytetu na każdej lekcji wychowania fizycznego. Pojawiło się pytanie - kto odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas nauki zdalnej?. Każdy dyrektor szkoły ustalił
z nauczycielem treści oraz sposoby pracy, opracowano także aneksy do Przedmiotowego Systemu Oceniania. W praktyce okazało się, że jedni uczniowie mogą ćwiczyć przed kamerką, inni nie. Byli też tacy, którym dyrektorzy zostawiali decyzję co do prowadzenia lekcji online, nawet tej wymagającej aktywności fizycznej.

Więcej

Wychowanie fizyczne w czasie pandemii- czas na refleksję - prezentacja

 

 

     Savoir vivre to zasady zachowania, ogłada, dobre maniery. Natomiast netykieta to internetowy savoir vivre, kultura w sieci, normy obowiązujące w cyberprzestrzeni. Realizacja nauczania zdalnego stawia przed uczniem i nauczycielem wiele wzywań, w tym również w kwestii opracowania obowiązujących obie strony zasad.

     Przygotowując się do napisania niniejszego artykułu sprawdziłam zasoby internetowe na temat netykiety podczas nauczania zdalnego. Na stronach zdecydowanej większości szkół pojawia się zbiór reguł, których należy przestrzegać podczas nauki zdalnej. Zasady podzielone zostały na obowiązujące podczas zajęć online oraz w wiadomościach mailowych, czatach i na forach internetowych.

Więcej

 

Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.

John C. Dana

Nauczanie zdalne stało się faktem i codziennością polskich uczniów i nauczycieli. O ile wiosenne wdrożenie nauczania zdalnego mogło być trudniejsze ze względu na element zaskoczenia, to przez okres wakacyjny wiele szkół wzięło pod uwagę prawdopodobieństwo powtórzenia tego scenariusza jesienią i wdrożyło szereg zmian mających poprawić jakość lekcji prowadzonych przy użyciu internetu. Niestety, nadal sporym problemem w szkołach jest wykluczenie technologiczne, którego doświadczają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, jako placówka stawiająca sobie za główny cel doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach i zakresach tematycznych, od samego początku nauczania zdalnego wspiera kadrę pedagogiczną szkół i placówek powiatu lubańskiego.

czytaj więcej

 

Miło nam poinformować, że pięć konkursów dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w roku szk. 2020/2021 uzyskało aprobatę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i znalazło się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych ….. , co pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

czytaj więcej

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Nowoczesne technologie stały się od pewnego czasu integralną częścią naszego życia codziennego. Dotyczy to również procesu edukacji, w którym niejednokrotnie uczeń wyraźnie przewyższa nauczyciela w ich wykorzystaniu, co z kolei „wymusza” na nauczycielach pozyskiwanie nowych umiejętności w tej dziedzinie. Wykorzystywanie na zajęciach TIK-u jest szansą, że czas jaki uczniowie będą poświęcać na naukę wyraźnie się zwiększy. Tak przeprowadzone zajęcia stają się dla młodego człowieka bardziej atrakcyjne, a to z kolei często przekłada się na jego motywację do systematycznej pracy.

Więcej

Matematykę należy wykładać nie tylko jako naukę abstrakcyjną, ale jak najczęściej należy przechodzić do rozmaitych jej zastosowań. 

M. Ostrogradski

     Matematyka jest uważana za jeden z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, mimo że bywa nazywana królową nauk. Lęk uczniów przed matematyką – oto wyzwanie, przed którym staje każdy nauczyciel tego przedmiotu. Uczniowie często uciekają w schematyczne myślenie, ograniczają się do stosowania odpowiednich wzorów w określonym rodzaju zadań. Nie chcą też szukać własnych rozwiązań. A przecież z natury są ciekawscy i lubią wyzwania…

Więcej 

     Obecnie faktem jest, iż nauczanie zdalne to codzienność polskich uczniów i nauczycieli. O ile wiosenne wdrożenie nauczania zdalnego mogło być trudniejsze ze względu na element zaskoczenia, to przez okres wakacyjny wiele szkół wzięło pod uwagę prawdopodobieństwo powtórzenia tego scenariusza na jesień i wdrożyło szereg zmian mających poprawić jakość prowadzonych przy użyciu internetu lekcji. Niestety, nadal sporym problemem w szkołach jest wykluczenie technologiczne, którego doświadczają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Więcej