logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Termin: 09.03.2021 r. godz. 13:00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy, etap półfinałowy i finałowy konkursu przeprowadzane są zdalnie.

Prezentacja przygotowanych przez uczniów projektów odbędzie się z wykorzystaniem komunikatora Teams z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

Oceny pokazów konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez przewodniczą komisji konkursowej, którą jest Dyrektor PCE w Lubaniu Pani Anna Adamska.

Każdy z członków komisji konkursowej oceni pokaz przygotowany przez drużynę w skali punktowej (z krokiem co 0,5 pkt.) w następujących kategoriach:

  1. Wartość merytoryczna
  2. Sposób przygotowania i prowadzenia pokazu
  3. Część językowa oceniona przed etapem finałowym przez współpracującego z PCE nauczyciela języków obcych

O miejscu zajętym przez określoną drużynę decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę wg ww. kryteriów na podstawie oceny wszystkich jurorów. W przypadku równej liczby punktów, o zajętym miejscu decyduje jury konkursu w drodze głosowania.

Zaleca się, aby etap półfinałowy i półfinałowy odbywał się w szkole, na sprzęcie szkolnym i z wykorzystaniem szkolnego internetu w celu zminimalizowania problemów technicznych.

Termin: 23.02.2021 r. godz. 13:00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy, etap półfinałowy i finałowy konkursu przeprowadzane są zdalnie.

W etapie półfinałowym uczniowie rozwiązują na oprogramowaniu kreatywnym (https://quizizz.com) test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań. Na rozwiązanie części testowej uczeń ma 15 minut + 5 minut na czynności techniczne.

W etapie finałowym, na wskazane przez uczniów maile przesłane zostaną arkusze z 5 zadaniami otwartymi. Arkusze są sporządzone jako dokument tekstowy. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pobranych załącznikach. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut + 10 minut na czynności techniczne.

Finalistami konkursu zostają uczniowie zajmujący I, II i III miejsce po zsumowaniu punktacji otrzymanej w etapie półfinałowym oraz finałowym.

Informację o wynikach konkursu szkoła otrzyma mailem najpóźniej do dnia 26.02.2021 r.

Zaleca się, aby etap półfinałowy i półfinałowy odbywał się w szkole, na sprzęcie szkolnym i z wykorzystaniem szkolnego internetu w celu zminimalizowania problemów technicznych.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Liderzy Wspierania Uzdolnień

Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, iż szkolenie online dla Liderów Wspierania Uzdolnień przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubańskiego odbędzie się 02.03.2021r. o godz. 15.00.

Celem szkolenia, które poprowadzi p. Krystyna Pac-Marcinkowska- – nauczyciel-konsultant DODN Filia w Wałbrzychu jest zapoznanie uczestników z problematyką ucznia zdolnego....

Więcej  

Cykliczne spotkania odbywające się w ramach sieci Lepszy start adresowane są do nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową.

Dnia 16 lutego odbyło się szkolenie na temat Techniki coachingowe w pracy nauczyciela. Program spotkania obejmował wyjaśnienie pojęcia coachingu, jego zastosowanie w nauczaniu oraz prezentację technik wykorzystywanych przez nauczyciela- coacha. Spotkaniom sieci zwykle towarzyszy żywiołowa dyskusja i wymiana doświadczeń. Tak było również i tym razem.

Więcej

 

Technologia informacyjno-komunikacyjna to stały element kształcenia, który pomaga uczniom w osiąganiu celów uczenia się, a nauczycielom ułatwia pracę i powoduje, że zajęcia są bardziej atrakcyjne i mogą być bardziej skuteczne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli ze szkół i placówek powiatu lubańskiego, 9 lutego br. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zorganizowało szkolenie nt. Nowoczesna szkoła. TIK w edukacji. Celem szkolenia było zaprezentowanie praktycznego zastosowania TIK w różnych działaniach edukacyjnych.

Więcej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Liderzy Wspierania Uzdolnień

Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

 

      Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, iż planowane jest na początku marca szkolenie online dla Liderów Wspierania Uzdolnień przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubańskiego.Celem szkolenia, które poprowadzi konsultant DODN we Wrocławiu, jest zapoznanie uczestników z problematyką ucznia zdolnego, w tym:

  • stymulowania ich rozwoju,
  • metod i form pracy z uczniem zdolnym.

Przewidywany czas trwania – 3 godziny dydaktyczne. Dokładny termin zostanie podany po zebraniu się odpowiednio licznej grupy.

Szkolenie dla Liderów Wspierania Uzdolnień jest bezpłatne.

Deklarację udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej do dnia
03 lutego 2021r. na adres mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

więcej

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i polonistów do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się w ramach sieci wsparcia dnia 4 lutego o godz. 12.30.
Celem szkolenia jest poznanie łatwych aplikacji do gromadzenia i udostępniania różnego rodzaju zasobów internetowych, tworzenie materiałów informacyjnych czy edukacyjnych z wykorzystaniem "chmury" jako nowoczesnej metody zastosowania TIK w procesie nauczania.
Zakres tematyczny szkolenia:
- gromadzenie zasobów i ich udostępnianie na przykładzie Symbaloo, Pocket - demonstracja
  i praca w wybranym programie,
- współpraca w chmurze, zarządzanie (zasobami lub projektem) - Trello - demonstacja i praca w programie,
- wykorzystanie usług OneNote, Forms (Microsoft Office),
- współpraca i udostępnianie materiałów w GoogleDrive: Jamboard oraz Moje mapy. 

Szczegółowe informacje o szkoleniu pod nr tel: 75 64 55 346/347

Koordynator sieci: Krystyna Kozak-Kamińska