logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Regionalna debata o pracy pt. „Regionalny rynek pracy otwarty dla młodych mieszkańców powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego”, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 08 października 2018 r. z udziałem ponad 200 osób, stanowiła podsumowanie prawie dwuletnich działań projektu REGSI z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół, nauczycieli, kierowanych do ponad 500 uczniów z 10 szkół kształcących zawodowo w regionie – powiatach lubańskim, bolesławieckim i zgorzeleckim.

Więcej

11 pażdziernika 2018

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje,że dnia 25.09.2018 r. godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy.

7 września 2018 r.

Więcej

W dniu 5 września br. w siedzibie PCE  odbyło sie szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego nt.: Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej w nowym roku szkolnym.

Materiały szkoleniowe

PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ

I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO

 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że dnia 25.09.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy, które będą się odbywały w danej szkole na etapie powiatowym i regionalnym w roku szkolnym 2018/2019.

Cel spotkania:
Omówienie spraw związanych z organizacją konkursów w roku szkolnym 2018/2019

  • Opracowanie regulaminów konkursowych
  • Przedstawienie oferty szkoleniowej
  • Przedstawienie nowości bibliotecznych

Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie do dnia 24 września br. (nr tel. 756455340).

7 wrzesnia 2018 r.

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej

poradnik RODO

list MEN i UODO

Komunikat Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza
na KONFERENCJĘ OTWARCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.

W programie konferencji m.in.:

1. informacja nt. oferty PCE na rok szkolny 2018/2019,

2. szkolenie w ramachsieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego: Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej w nowym roku szkolnym,

3. poczęstunek.

16 sierpnia 2018

Więcej

W ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” Powiat Lubański pozyskał na doposażenie 12 pracowni środki w wysokości 342.367,35 zł, w tym 51.355,10 zł zapewnił wkład własny. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na rzecz Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.

1 sierpnia 2018

więcej

 

W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu nastąpiło podpisanie z czterema lokalnymi pracodawcami umów na staże dla sześciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, który w imieniu Powiatu Lubańskiego realizuje PCE.

W imieniu Powiatu Lubańskiego umowy podpisała dyrektor PCE Anna Adamska. Ze strony pracodawców: pani Małgorzata Wieczorek właścicielka firmy ABC – MAX Małgorzata Wieczorek, pan Grzegorz Więckowski współwłaściciel firmy CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, pan Marek Hamielec prezes Zarządu firmy KONSTAL Sp. z o.o., pan Roman Krawczyński właściciel LEO - NET Roman Krawczyński. Przy podpisaniu umów uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Renata Czuj z ZSP im. A. Mickiewicza oraz Wiktor Zdunek z SZP w Lubaniu oraz główna księgowa PCE Ewa Rybak.

Młodzież w okresie wakacyjnym będzie odbywać 150 godzinne staże w: 3 uczniów technikum logistycznego ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w firmie ABC – MAX Małgorzata Wieczorek, 1 uczeń technikum mechanicznego ZSP w Lubaniu w CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, 1 uczeń technikum elektrycznego ZSP w Lubaniu            w przedsiębiorstwie KONSTAL Sp. z o.o., 1 uczeń technikum informatycznego ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w LEO - NET Roman Krawczyński.

Niezwykle cenne jest zainteresowanie pracodawców przygotowaniem młodszego pokolenia do wykonywania zawodu. Istotą staży jest fakt, że będą się one odbywać w środowisku pracy, zatem po zakończeniu stażu uczeń będzie wiedział, czego może oczekiwać na określonym stanowisku w danym przedsiębiorstwie. Każdy z uczniów otrzyma po zakończeniu stażu stypendium stażowe. To już drugi raz uczniowie pójdą na staże w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. W ubiegłym roku także sześciu uczniów miało możliwość ukończenia stażu zawodowego. Wszyscy potwierdzili, że to niezwykle ważna forma zapoznania się z warunkami pracy, w jakich przyjdzie im pracować w przyszłości.

Więcej

25 czerwca 2018

W sali koncertowej Szkoły Muzycznej I. stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu odbyła się 14. Powiatowa Gala Laureatów nagród Starosty Lubańskiego za promocję naszego powiatu. Wzięło w niej udział 89 uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego.

Uczniowie odnieśli sukcesy w 8 konkursach wiedzy, 4 konkursach prozawodowych, 8 konkursach artystycznych, 3 konkursach muzycznych oraz 6 konkursach sportowo-obronnych.

Na uroczystość przybyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami. Przybyłych gości i laureatów przywitał Walery Czarnecki, starosta lubański, kierując do uczniów słowa uznania, życząc im dalszych sukcesów.

Jest to wydarzenie podsumowujące rok szkolny 2017/2018. Jak co roku nagrody odbierali  ci uczniowie ze szkół i placówek powiatu, którzy zdobyli czołowe miejsca w konkursach na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Doceniono również nauczycieli, którzy byli współtwórcami sukcesów uczniów.

Nagrody za promocję powiatu dla laureatów oraz kwiaty dla nauczycieli i dyrektorów ufundował starosta, Walery Czarnecki. Uroczystość zorganizowało Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Walery Czarnecki podkreślił, że udział w konkursach dla tegorocznych laureatów był okazją do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół                 i środowisk. To satysfakcja z własnych sukcesów.

Podczas czternastej gali nagrodzono 89 uczniów ze szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego – laureatów konkursów, zawodów sportowych i  przeglądów artystycznych,             21 nauczycieli, 5 dyrektorów.

Wszystkim Laureatom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy! Galę uświetnił występ uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu.

Więcej

14 czerwca 2018 r.