logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego

     Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego na organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych spotkanie online, podczas którego zostanie podsumowana tegoroczna edycja konkursów językowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zastanowimy się nad ewentualnymi zmianami, które można wprowadzić w kolejnym roku szkolnym.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams dnia 14.04.2021r o godz. 16.00.

Przewidywany czas spotkania – 1 godzina

Chęć uczestnictwa w spotkaniu   prosimy zgłaszać   do 12 kwietnia 2021 r., na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

         Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego na szkolenie online organizowane dnia 20 kwietnia 2021r. o godzinie 16.00 na temat: „Przykładowe zadania dotyczące rozwiązania wskazanego podczas egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa”, które odbędzie się w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Więcej

   Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na szkolenie online na temat:

„Tabata na lekcji wychowania fizycznego”- część I teoretyczna.

Tematyka spotkania:

- tabata- co to jest?,

- zalety ćwiczeń tabaty,

- przeciwwskazania do wykonywania tabaty,

- jak wykorzystać ćwiczenia tabaty w programie nauczania zdalnego,

- rola muzyki w tabacie,

- sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w formie tabaty,

- wymiana doświadczeń.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 14.04.2021 r. o godz. 16.00. Prowadzone będzie online na platformie Teams. Link do spotkania zostanie przesłany dzień przed szkoleniem na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie przygotowała i poprowadzi doradca metodyczny wychowania fizycznego – Monika Borkowska.

Termin zgłaszania się na szkolenie: do 12.04.2021 r. na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do pisma. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W warsztatach będą mogły wziąć tylko osoby, które prześlą formularz zgłoszeniowy we wskazanym terminie. W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny: Monika Borkowska 697471777.

Formularz zgłoszenia 

Przydatne aplikacje do interaktywnych zadań – szkolenie online 24 marca 2021roku godz.13.00 Zapraszamy nauczycieli na szkolenie w ramach sieci wsparcia bibliotekarzy szkolnych i polonistów.

          Nauka zdalna wymaga od wszystkich większej samodyscypliny, zaangażowania i motywacji. Właśnie w realizacji tych zadań mogą pomóc urządzenia mobilne z dostępem do internetu, które możemy wykorzystać w aktywizacji uczniów czy czytelników. I wcale nie muszą to być testy czy quizy, ale inne zadania interaktywne. W internecie znajdziemy mnóstwo interaktywnych materiałów do wykorzystania, jednak nie zawsze odpowiadają naszym potrzebom. Jak zatem tworzyć własne interaktywne ćwiczenia? Z których narzędzi korzystać? Celem szkolenia jest poznanie przykładowych narzędzi Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy, nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych. W trakcie szkolenia poznamy m. in.: aplikacje Wordwall, Storyboard, ClasroomScreen,  ThingLink, Puzzle Factory, Word Art i inne, dowiemy się o tworzeniu i wykorzystaniu kodów qr,  interaktywnych quizów np. Quizlet, Mentimeter - jako metod aktywizacji i motywacji oraz sprawdzania wiedzy, dowiemy się także jak przygotować własne ćwiczenia w wybranych programach, jak wykorzystać generatory np. krzyżówek czy szyfrów do tworzenia przydatnych pomocy.

Koordynator sieci Krystyna Kozak-Kamińska

            Dnia 8 marca 2021 odbyło się spotkanie online na temat „Kształcenie zawodowe zgodnie z nową podstawą programową oraz klasyfikacją zawodów. Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego.” Adresatami szkolenia byli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Więcej

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, w powiecie lubańskim, nauczyciele przedmiotów zawodowych
oraz doradcy zawodowi

        Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie online na temat „Kształcenie zawodowe zgodnie z nową podstawą programową oraz klasyfikacją zawodów. Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego.”

Więcej

Czas, w którym obecnie muszą funkcjonować szkoły jest niewątpliwie trudnym okresemw edukacji. Wiele problemów natury technicznej spotykają na swojej drodze zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Ze względu na formę zdalną nauki utrudniony jest kontakt z dzieckiem. Rozwijanie zainteresowań zarówno tych sportowych jak i artystycznych jest praktycznie niemożliwe ze względu na obostrzenia sanitarne. Biorąc to wszystko pod uwagę wiele konkursów organizowanych przez PCE zmieniło swoją formę na zdalną.

Przypominamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące konkursów recytatorskich.

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. W klasach I-III, IV- VI, VII-VIII temat konkursu- "Świat ma wiele barw"

2. W klasach VII- VIII ze względu na wprowadzoną w tym roku szkolnym trzyetapowość konkursu (etap: szkolny, półfinał powiatowy i finał powiatowy) uczeń delegowany przez szkołę przygotowuje 2 wiersze (jeden na etap półfinałowy, drugi na etap finałowy).

3. Nagrania, które Państwo wraz z uczniami przygotują powinny dać możliwość jury oceniającemu występy dzieci możliwość odbioru (podobnego jak w warunkach stacjonarnych) czyli cała postać dziecka widoczna oraz oczywiście w miarę możliwości dobry dźwięk w nagraniu. W przypadku klas VII- VIII ważne jest aby koniecznie zaznaczyć nagranie półfinałowe oraz nagranie finałowe. Przypominam, że nie wszystkie dzieci zakwalifikują się do finału- według zapisu w regulaminie do finału przechodzi 5 osób. Niestety z góry nie wiadomo kto to będzie, dlatego każdy uczestnik konkursu w klasach VII- VIII wysyła 2 wiersze.

4. Proszę o przesyłanie nagrań konkursowych wraz ze zgłoszeniem i stosownymi dokumentami na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnych terminach zawartych w poszczególnych regulaminach. W razie problemów z przesłaniem nagrań można dostarczyć je osobiście na CD lub pendrive do PCE lub przesłać pocztą wraz
z dokumentami dołączonymi do regulaminów.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1. Temat konkursu- "Poezja moim lustrem"

2. Nagrania, które Państwo wraz z uczniami przygotują powinny dać możliwość jury oceniającemu występy dzieci możliwość odbioru (podobnego jak w warunkach stacjonarnych) czyli cała postać ucznia widoczna oraz oczywiście w miarę możliwości dobry dźwięk w nagraniu.

3. Przesyłanie nagrań konkursowych odbywać się powinno na tych samych zasadach jak
w szkołach podstawowych.

Mimo warunków, jakie mamy i w jakich dzieci i młodzież muszą się w tym roku zaprezentować serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. W tym roku szkolnym w powiatowych komisjach konkursowych zasiądą aktorzy z teatru im. C.K. Norwida
w Jeleniej Górze (klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe) oraz lokalni artyści i poeci. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa uczniów do pokazania swoich umiejętności recytatorskich
i konfrontacji z najlepszymi w powiecie.

W razie pytań dotyczących konkursów recytatorskich proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin: 09.03.2021 r. godz. 13:00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy, etap półfinałowy i finałowy konkursu przeprowadzane są zdalnie.

Prezentacja przygotowanych przez uczniów projektów odbędzie się z wykorzystaniem komunikatora Teams z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

Oceny pokazów konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez przewodniczą komisji konkursowej, którą jest Dyrektor PCE w Lubaniu Pani Anna Adamska.

Każdy z członków komisji konkursowej oceni pokaz przygotowany przez drużynę w skali punktowej (z krokiem co 0,5 pkt.) w następujących kategoriach:

  1. Wartość merytoryczna
  2. Sposób przygotowania i prowadzenia pokazu
  3. Część językowa oceniona przed etapem finałowym przez współpracującego z PCE nauczyciela języków obcych

O miejscu zajętym przez określoną drużynę decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę wg ww. kryteriów na podstawie oceny wszystkich jurorów. W przypadku równej liczby punktów, o zajętym miejscu decyduje jury konkursu w drodze głosowania.

Zaleca się, aby etap półfinałowy i półfinałowy odbywał się w szkole, na sprzęcie szkolnym i z wykorzystaniem szkolnego internetu w celu zminimalizowania problemów technicznych.