logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,               
Nauczyciele matematyki

Od czasu zawieszenia zajęć w szkole staramy się przygotować narzędzia pomocne Państwu w nauczaniu zdalnym. Przygotowaliśmy kolejny zestaw linków do stron, z których można korzystać pracując z uczniami oraz wybraliśmy webinaria dla nauczycieli matematyki odbywające się w okresie od 14 do 30 kwietnia 2020 roku o godz. 19:00.

więcej

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem optodysleksja. Co kryje się pod tym pojęciem? Jaka jest różnica między uczniem dyslektycznym a optodyslektycznym?

Dysleksja nie jest nam obca, ponieważ od wielu lat mówi i pisze się na ten temat bardzo dużo, co jest związane z coraz większą liczbą uczniów, u których stwierdza się istnienie tego problemu. Typowe dla tego zaburzenia są trudności w nauce czytania i pisania mimo prawidłowego IQ. Uczeń dyslektyczny nie jest w stanie prawidłowo przekładać głosek na litery, zapisywać usłyszanych wyrazów , jak również składać je w odpowiednim porządku , gdy czyta lub pisze. Ma ono podłoże neurologiczne ( zaburzenie podstawowych funkcji poznawczych) i może dotyczyć percepcji wzrokowej lub fonologicznej oraz integracji ich obu. Jednak nie zawsze zaburzenia te związane są z dysleksją.

Więcej

Od grudnia 2018 roku Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza uczestniczy realizuje projekt pn. Mickiewicz zawodowo współfinansowany w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na rzecz uczniów technikum ZSP im. Adama Mickiewicza i ich nauczycieli realizujemy wspólnie wiele różnych działań, które mają znaczący wpływ na wszechstronny rozwój zawodowy oraz dobre przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy. Większość zadań już za nami. Od stycznia 2019 do 31 marca 2020 r. w projekcie wzięło udział 109 uczniów i 10 nauczycieli.W okresie od 02 stycznia do 31 marca 2020 zrealizowaliśmy szereg form wsparcia, w których wzięło udział 60 uczniów i 6 nauczycieli.

Więcej

Nauczanie zdalne to dzisiaj największe wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i studentów, a także rodziców. Jak sobie z tym poradzić? Gdzie szukać inspiracji? Jak zdalnie nauczyć się - uczyć zdalnie innych?

 

   

TABLICE MULTIMEDIALNE Z POMYSŁAMI- online

  
 
   
Nauka online - tablica z gotowymi zasobami przygotowanymi i udostępnionymi przez aktywnych nauczycieli, portale edukacyjne adresowane do nauczycieli, rodziców oraz uczniów w różnym wieku, stowarzyszenia czy inne instytucje promujące dobre doświadczenia w nauce online.

Nauka w chmurze - tablica, na której są informacje o miejscach, w których można tworzyć i gromadzić materiały dla uczniów oraz je udostępniać oraz przegląd przydatnych narzędzi do tworzenia zadań i ćwiczeń.

Zapraszamy do korzystania
 
    

     Język obcy zawodowy (JOZ), który stosunkowo niedawno został wprowadzony do polskiej szkoły, spędza wielu nauczycielom sen z powiek. Powodem tego jest często brak wiedzy merytorycznej z konkretnej dziedziny, a to powoduje brak poczucia bezpieczeństwa oraz obawę, iż nie jest się ekspertem i nie do końca podoła się postawionym do wykonania zadaniom. Do tego dochodzi niewielka oferta wydawnictw w tym zakresie, ograniczony dostęp do materiałów okołopodręcznikowych oraz bardzo uboga oferta szkoleniowa dla tej grupy nauczycieli. Sytuacja ta wymaga od nich dużej kreatywności, interdyscyplinarności i zaangażowania w samodzielne przygotowanie zajęć, co z kolei wymaga poświecenia dużej ilości czasu na przygotowanie ciekawej lekcji dla konkretnej specjalizacji.

25 marca 2020

Więcej

      W lutym bibliotekarze szkolni i poloniści na kolejnym spotkaniu w ramach sieci wsparcia mieli okazję zapoznać się z programem LearningApps.org - aplikacją do organizowania zajęć opartych na aktywności i współpracy uczniów. Program LearningApps.org umożliwia korzystanie z gotowych gier oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych podczas procesu nauczania - uczenia się. Co najważniejsze nauczyciele mogą wesprzeć proces uczenia się i nauczania poprzez wykorzystanie interaktywnych i multimedialnych modułów i sami tworzyć ćwiczenia interaktywne zgodnie z potrzebami i możliwościami swoich uczniów, a następnie zachęcić uczniów do współtworzenia zajęć. Na warsztatach przy komputerach nauczyciele mogli bezpośrednio poznać walory tej aplikacji, tworząc swoje własne pomysły. Warsztaty i program Learning Apps.org bardzo spodobały się uczestnikom, co znalazło także odzwierciedlenie w ewaluacji szkolenia. Learning Apps.org to doskonały i bezpieczny program dla uczniów, a w obecnej sytuacji może być bardzo przydatnym narzędziem do zdalnej edukacji i zabawy z uczniami. Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z tą aplikacją: https://learningapps.org/