logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Liderzy Wspierania Uzdolnień

Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, iż planowane jest na początku marca szkolenie online dla Liderów Wspierania Uzdolnień przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubańskiego.

Więcej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym istnieje możliwość wzięcia udziału przez nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubańskiego w bezpłatnych szkoleniach online dotyczących tej tematyki organizowanych przez PCE w Lubaniu, DODN( lub filie) we Wrocławiu oraz WCDN we Wrocławiu. 

Harmonogram seminariów organizowanych przez DODN we Wrocławiu przesyłamy w załączniku, natomiast wszelkie informacje odnośnie planowanych przez WCDN szkoleń będą pojawiały się systematycznie na stronie https://wcdn.wroc.pl/www/?page_id=8. Zainteresowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą zgłaszać się bezpośrednio do wybranej przez siebie placówki.Przypominam również, iż 4-godzinne szkolenie dotyczące zmian na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego zostanie przeprowadzone w dniach 26. i 27.01. 2021r. w godz. 16.00- 17.30 przez doradcę metodycznego PCE w Lubaniu- p. Aleksandrę Karst w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych.Celem w/w szkoleń jest prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminów zewnętrznych w 2021 roku, praca z materiałami źródłowymi oraz prezentacja modelu pracy z uczniami.

Anna Adamska 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

 Seminaria ORE - plik do pobrania

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli języka niemieckiego ze szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w warsztatach pt. „ Zmiana wymagań na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego w 2021r.” 

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne: szkolenie + konsultacje

Cel ogólny: prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w roku szkolny 2020/2021, praca z materiałami źródłowymi, prezentacja modelu pracy z uczniami.

Program szkolenia online:

  1. Zmiany w wymaganych na egzaminie w 2021 roku.
  2. Zestawienie struktur na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przedstawienie elementów usuniętych z listy tegorocznych wymagań.
  3. Przedstawienie fragmentów zadań. Praca własna, polegająca na analizie treści i formy. Umiejętność oceny zadania pod względem dostosowania do nowych wymagań.
  4. Praca samokształceniowa.
  5. Ewaluacja działań.

Odpłatność: 0 zł

Osoba prowadząca: Alaksandra Karst

Terminy szkoleń i warsztatów:

– 26 stycznia 2021 roku w godzinach  16.00 – 17.30 - szkolenie
– 27 stycznia 2021 roku w godzinach  16.00 – 17.30 - warsztaty + konsultacje

Miejsce spotkania: platforma Microsoft Teams

Rejestracja: zainteresowani nauczyciele proszeni są o dokonanie rejestracji do dnia 19.01.2021 r.; kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani Monika Borkowska - doradca metodyczny wychowania fizycznego

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (075) 64 55 349

dyżur w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu:

- wtorek: 11:15- 15:15

- środa: 10:00- 15:00

Pani Aleksandra Karst - doradca metodyczny – języki obce

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (075) 64 55 349

dyżur w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu:

- wtorek: 10:30- 15:00

- środa: 10:30- 15:00

Pani Monika Połetek - doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (075) 64 55 349

dyżur w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu:

- poniedziałek, godz. 11:00-15:00

- wtorek, godz. 11:00- 16:00

„Szkoła Ucząca Się”- SUS- jest programem skierowanym do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół propagującym zmiany w efektywności nauczania oraz uczenia się, który jest realizowany od 2000r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Z okazji jubileuszu 20-lecia zorganizowane zostały online: konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się" (10 grudnia 2020 r.) oraz warsztaty "Jak wspierać, a nie wyręczać w uczeniu się?" 16.12.2020 r. Myślą przewodnią obu tych wydarzeń było: “Uczenie się nie jest efektem nauczania, uczenie się jest efektem działania uczącego się” (J.Holt)

Więcej

Jak pomóc uczniom stać się samosterownym w nauce? - prezentacja

Ocenianie kształtujące - prezentyacja

1.Wychowanie fizyczne w czasie pandemii- czas na refleksję

2. Blaski i cienie zdalnego wychowania fizycznego

3. Zdalne wychowanie fizyczne kontra pandemia

W dobie zdalnego nauczania, które zaskoczyło rzeczywistość szkolną koniecznością, pojawiło się wiele pytań o miejsce wychowania fizycznego w nowych realiach. Nauczyciele tego przedmiotu, dyrektorzy szkół nie znaleźli rozwiązań prawnych dotyczących realizacji lekcji online, nie uzyskali ich także na stronach proponowanych przez MEN. Na czas pandemii przyjęto rozwiązanie cedujące organizację zdalnego nauczania na barki dyrektorów szkół, dla których sprostanie wymaganiom władz oświatowych oraz  głosom rodziców, narzekających na przeciążenie całych rodzin zadaniami do samodzielnej realizacji w domu, stanowiło nie lada wyzwanie. Priorytetem stały się przedmioty egzaminacyjne, a realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego powierzona została w praktyce inwencji nauczycieli tego przedmiotu. Z ich opinii wynika, że powstał problem bezpieczeństwa uczniów - priorytetu na każdej lekcji wychowania fizycznego. Pojawiło się pytanie - kto odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas nauki zdalnej?. Każdy dyrektor szkoły ustalił
z nauczycielem treści oraz sposoby pracy, opracowano także aneksy do Przedmiotowego Systemu Oceniania. W praktyce okazało się, że jedni uczniowie mogą ćwiczyć przed kamerką, inni nie. Byli też tacy, którym dyrektorzy zostawiali decyzję co do prowadzenia lekcji online, nawet tej wymagającej aktywności fizycznej.

Więcej

Wychowanie fizyczne w czasie pandemii- czas na refleksję - prezentacja

 

 

     Savoir vivre to zasady zachowania, ogłada, dobre maniery. Natomiast netykieta to internetowy savoir vivre, kultura w sieci, normy obowiązujące w cyberprzestrzeni. Realizacja nauczania zdalnego stawia przed uczniem i nauczycielem wiele wzywań, w tym również w kwestii opracowania obowiązujących obie strony zasad.

     Przygotowując się do napisania niniejszego artykułu sprawdziłam zasoby internetowe na temat netykiety podczas nauczania zdalnego. Na stronach zdecydowanej większości szkół pojawia się zbiór reguł, których należy przestrzegać podczas nauki zdalnej. Zasady podzielone zostały na obowiązujące podczas zajęć online oraz w wiadomościach mailowych, czatach i na forach internetowych.

Więcej

 

Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.

John C. Dana

Nauczanie zdalne stało się faktem i codziennością polskich uczniów i nauczycieli. O ile wiosenne wdrożenie nauczania zdalnego mogło być trudniejsze ze względu na element zaskoczenia, to przez okres wakacyjny wiele szkół wzięło pod uwagę prawdopodobieństwo powtórzenia tego scenariusza jesienią i wdrożyło szereg zmian mających poprawić jakość lekcji prowadzonych przy użyciu internetu. Niestety, nadal sporym problemem w szkołach jest wykluczenie technologiczne, którego doświadczają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, jako placówka stawiająca sobie za główny cel doskonalenie nauczycieli w różnorodnych formach i zakresach tematycznych, od samego początku nauczania zdalnego wspiera kadrę pedagogiczną szkół i placówek powiatu lubańskiego.

czytaj więcej

 

Miło nam poinformować, że pięć konkursów dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w roku szk. 2020/2021 uzyskało aprobatę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i znalazło się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych ….. , co pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

czytaj więcej

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Nowoczesne technologie stały się od pewnego czasu integralną częścią naszego życia codziennego. Dotyczy to również procesu edukacji, w którym niejednokrotnie uczeń wyraźnie przewyższa nauczyciela w ich wykorzystaniu, co z kolei „wymusza” na nauczycielach pozyskiwanie nowych umiejętności w tej dziedzinie. Wykorzystywanie na zajęciach TIK-u jest szansą, że czas jaki uczniowie będą poświęcać na naukę wyraźnie się zwiększy. Tak przeprowadzone zajęcia stają się dla młodego człowieka bardziej atrakcyjne, a to z kolei często przekłada się na jego motywację do systematycznej pracy.

Więcej