logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

W okresie pandemii koronawirusa praca w szkołach i Powiatowym Centrum Edukacyjnym wygląda inaczej. Zdalnego nauczania wszyscy musieliśmy się nauczyć niemal z dnia na dzień. W takiej formie prowadzimy doskonalenie nauczycieli – szkolenia, konsultacje z wykorzystaniem dostępnych platform internetowych. Nauczyciele chętnie biorą udział w takich „spotkaniach”, organizowanych przez doradców metodycznych, a ich aktywność podkreślamy        w kolejnych artykułach dostępnych na stronie www.pceluban.pl. Zatem dwa obszary działalności PCE: doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli dobrze sobie radzą w nowej rzeczywistości.

Więcej

„Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela.”

Manfred Spitzer

30 kwietnia 2020 r. uczestnicy sieci wsparcia nauczycieli rozpoczynających pracę brali udział w szkoleniu prowadzonym przez doradcę metodycznego ds. kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, na temat Neurodydaktyka czyli nauczanie przyjazne mózgowi.

Więcej

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa metodycznego. Od połowy marca 2020 roku praca doradców metodycznych odbywa się zdalnie. Na bieżąco przygotowywane są informacje na temat narzędzi, zasobów, webinariów pomocnych w prowadzeniu zdalnych zajęć lekcyjnych. Informacje te są rozsyłane do szkół, nauczycieli, umieszczane na stronie internetowej PCE: www.pceluban.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli oraz na platformie REGSI: www.platformaregsi.pl w zakładce Materiały metodyczne. Do tej pory doradcy przygotowali m.in.:

Więcej

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa metodycznego. Od połowy marca 2020 roku praca doradców metodycznych odbywa się zdalnie. Na bieżąco przygotowywane są informacje na temat narzędzi, zasobów, webinariów pomocnych w prowadzeniu zdalnych zajęć lekcyjnych. Informacje te są rozsyłane do szkół, nauczycieli, umieszczane na stronie internetowej PCE oraz platformie REGSI.

Więcej

„Dynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje” to temat szkolenia online, które zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting w dniu 22.04.2020r. w ramach powstałej w marcu br. „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych”. Uczestnicy tej formy doskonalenie zapoznali się z aplikacją genial.ly, za pomocą której można przedstawić dynamiczną i interesującą treść w ciekawej formie, przeprowadzić spektakularną interaktywną prezentację, przygotować pocztówkę pełną niespodzianek, quiz z zagadkami czy też zaplanować wirtualny pokój zagadek lub wirtualna mapę. Nauczyciele nie tylko zaznajomili się z tym narzędziem, ale również próbowali swoich sił, wykorzystując podpowiedzi prowadzącej- pani Beaty Malentowicz- kierownika Wydziału wspomagania szkół i placówek oświatowych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, przy pierwszym samodzielnym tworzeniu interaktywnej kartki oraz prezentacji, w której mogli osadzić, podlinkować lub zakodować z wykorzystaniem kodu QR różne treści. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich jego uczestników.

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejny zestaw linków do stron, z których można korzystać pracując z uczniami. Tym razem są to zbiory e-podręczników z podziałem na zawody, w których kształcą się uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego.Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych pomocy.

więcej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Doradcy zawodowi
Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa zawodowego. Przygotowaliśmy dla Państwa linki stron z których można korzystać pracując z uczniami.

więcej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,               
Nauczyciele matematyki

Od czasu zawieszenia zajęć w szkole staramy się przygotować narzędzia pomocne Państwu w nauczaniu zdalnym. Przygotowaliśmy kolejny zestaw linków do stron, z których można korzystać pracując z uczniami oraz wybraliśmy webinaria dla nauczycieli matematyki odbywające się w okresie od 14 do 30 kwietnia 2020 roku o godz. 19:00.

więcej

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem optodysleksja. Co kryje się pod tym pojęciem? Jaka jest różnica między uczniem dyslektycznym a optodyslektycznym?

Dysleksja nie jest nam obca, ponieważ od wielu lat mówi i pisze się na ten temat bardzo dużo, co jest związane z coraz większą liczbą uczniów, u których stwierdza się istnienie tego problemu. Typowe dla tego zaburzenia są trudności w nauce czytania i pisania mimo prawidłowego IQ. Uczeń dyslektyczny nie jest w stanie prawidłowo przekładać głosek na litery, zapisywać usłyszanych wyrazów , jak również składać je w odpowiednim porządku , gdy czyta lub pisze. Ma ono podłoże neurologiczne ( zaburzenie podstawowych funkcji poznawczych) i może dotyczyć percepcji wzrokowej lub fonologicznej oraz integracji ich obu. Jednak nie zawsze zaburzenia te związane są z dysleksją.

Więcej