logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

„Celem edukacji powinno być uczenie jak myśleć,

a nie co myśleć”

(Bill Beatie)

  Powyższy cytat stanowi motto realizowanej w roku szkolnym 2019/2020 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli stosujących twórcze metody pracy na lekcji- Kreatywny nauczyciel. Jest to propozycja szkoleń związanych z kształceniem aktywności uczniów w procesie uczenia się poprzez ukazanie  twórczych metod pracy na lekcji, dzięki czemu uczniowie nie tylko łatwiej opanują wiedzę, ale również korzystniej będą umieli ją zastosować w praktyce, rozwijając przy tym w efektywny sposób  swoje zdolności i zainteresowania poznawcze. W ramach tej właśnie sieci, dnia 8 stycznia 2020 roku odbyło się szkolenie warsztatowe pt. Twórcze metody pracy na lekcji. Jak prowadzić lekcję, na którą uczniowie czekają z niecierpliwością?

   Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli szkół i placówek powiatu lubańskiego. Treści kształcenia obejmowały następujące zagadnienia:

-o uczeniu się w ujęciu neurodydaktyki;

- o motywacji;

- o podejściu konstruktywistycznym;

- o metodach na rozpoczęcie lekcji;

- przykłady działań wspierających uczenie się rówieśnicze i rozwój mowy eksploracyjnej

- Word Cafe, rozwiązywanie zadań i problemów, heksy, Trimino, QR-cody, lapbook, stacje

     Formy pracy (praca w plenum, praca w małych grupach i parach) umożliwiły uczestnikom aktywny udział w zajęciach i możliwość nabycia umiejętności praktycznych.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Joannę Ratyńską, doświadczonego trenera kompetencji kluczowych. W ankietach ewaluacyjnych wszyscy biorący udział w szkoleniu przyznali najwyższą ocenę w obszarze dotyczącym zarówno przedmiotu szkolenia jak i samej prowadzącej.

   Przed współczesną szkołą stoi sporo wyzwań  ma ona być: nowoczesna, efektywna i przyjazna dla wszystkich podmiotów. Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. Celem kształcenia nie jest jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy, ale nauka pracy w zespole, nauka "uczenia się” współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów.

Udział w tym i podobnych szkoleniach wskaże nauczycielom, jak stymulować myślenie twórcze uczniów w procesie dydaktycznym i jak wyzwolić ich kreatywność. Dzięki temu nauczyciele mogą zweryfikować dotychczasowe metody pracy z uczniem, wzbogacają swój warsztat pracy o nowe rozwiązania. Zachęca to również do autorefleksji na temat własnej postawy jako podstawowego narzędzia pracy nauczycielskiej.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształceniant nt. "Twórcze metody pracy na lekcji. Jak prowadzić lekcję, na którą uczniowie czekają z niecierpliwością'', które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu dnia 8 stycznia 2020 r. w godz. od 13.00 do 16.00 .

Więcej

Formularz zgłoszenia

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

i Placówek Oświatowych w powiecie lubańskim

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa Dyrektorów i Liderów WDN oraz wszystkich zainteresowanych Nauczycieli na KONFERENCJĘ OTWARCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.Konferencja odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. od godz. 10.00 do 12.30 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.

Więcej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół w powiecie lubańskim

Serdecznie zapraszamy Liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz Liderów Wspierania Uzdolnień na spotkanie, które odbędzie się dnia 23 września 2019 r. o godz. 14:00  w siedzibie placówki

Cel spotkania:

- omówienie oferty szkoleniowej PCE ( szkolenia i konferencje zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2019/2020)

- omówienie oferty konkursów zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020

- ustalenie wspólnych działań w ramach współpracy dot. wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz wspierania uzdolnień

- doskonalenie diagnozy potrzeb edukacyjnych liderów.

4 września 2019