logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje,że dnia 25.09.2018 r. godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy.

7 września 2018 r.

Więcej

W dniu 5 września br. w siedzibie PCE  odbyło sie szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego nt.: Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej w nowym roku szkolnym.

Materiały szkoleniowe

PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ

I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO

 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że dnia 25.09.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy, które będą się odbywały w danej szkole na etapie powiatowym i regionalnym w roku szkolnym 2018/2019.

Cel spotkania:
Omówienie spraw związanych z organizacją konkursów w roku szkolnym 2018/2019

  • Opracowanie regulaminów konkursowych
  • Przedstawienie oferty szkoleniowej
  • Przedstawienie nowości bibliotecznych

Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie do dnia 24 września br. (nr tel. 756455340).

7 wrzesnia 2018 r.

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej

poradnik RODO

list MEN i UODO

Komunikat Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza
na KONFERENCJĘ OTWARCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.

W programie konferencji m.in.:

1. informacja nt. oferty PCE na rok szkolny 2018/2019,

2. szkolenie w ramachsieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego: Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej w nowym roku szkolnym,

3. poczęstunek.

16 sierpnia 2018

Więcej

W ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” Powiat Lubański pozyskał na doposażenie 12 pracowni środki w wysokości 342.367,35 zł, w tym 51.355,10 zł zapewnił wkład własny. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na rzecz Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.

1 sierpnia 2018

więcej

 

W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu nastąpiło podpisanie z czterema lokalnymi pracodawcami umów na staże dla sześciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, który w imieniu Powiatu Lubańskiego realizuje PCE.

W imieniu Powiatu Lubańskiego umowy podpisała dyrektor PCE Anna Adamska. Ze strony pracodawców: pani Małgorzata Wieczorek właścicielka firmy ABC – MAX Małgorzata Wieczorek, pan Grzegorz Więckowski współwłaściciel firmy CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, pan Marek Hamielec prezes Zarządu firmy KONSTAL Sp. z o.o., pan Roman Krawczyński właściciel LEO - NET Roman Krawczyński. Przy podpisaniu umów uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Renata Czuj z ZSP im. A. Mickiewicza oraz Wiktor Zdunek z SZP w Lubaniu oraz główna księgowa PCE Ewa Rybak.

Młodzież w okresie wakacyjnym będzie odbywać 150 godzinne staże w: 3 uczniów technikum logistycznego ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w firmie ABC – MAX Małgorzata Wieczorek, 1 uczeń technikum mechanicznego ZSP w Lubaniu w CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, 1 uczeń technikum elektrycznego ZSP w Lubaniu            w przedsiębiorstwie KONSTAL Sp. z o.o., 1 uczeń technikum informatycznego ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w LEO - NET Roman Krawczyński.

Niezwykle cenne jest zainteresowanie pracodawców przygotowaniem młodszego pokolenia do wykonywania zawodu. Istotą staży jest fakt, że będą się one odbywać w środowisku pracy, zatem po zakończeniu stażu uczeń będzie wiedział, czego może oczekiwać na określonym stanowisku w danym przedsiębiorstwie. Każdy z uczniów otrzyma po zakończeniu stażu stypendium stażowe. To już drugi raz uczniowie pójdą na staże w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. W ubiegłym roku także sześciu uczniów miało możliwość ukończenia stażu zawodowego. Wszyscy potwierdzili, że to niezwykle ważna forma zapoznania się z warunkami pracy, w jakich przyjdzie im pracować w przyszłości.

Więcej

25 czerwca 2018

W sali koncertowej Szkoły Muzycznej I. stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu odbyła się 14. Powiatowa Gala Laureatów nagród Starosty Lubańskiego za promocję naszego powiatu. Wzięło w niej udział 89 uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego.

Uczniowie odnieśli sukcesy w 8 konkursach wiedzy, 4 konkursach prozawodowych, 8 konkursach artystycznych, 3 konkursach muzycznych oraz 6 konkursach sportowo-obronnych.

Na uroczystość przybyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami. Przybyłych gości i laureatów przywitał Walery Czarnecki, starosta lubański, kierując do uczniów słowa uznania, życząc im dalszych sukcesów.

Jest to wydarzenie podsumowujące rok szkolny 2017/2018. Jak co roku nagrody odbierali  ci uczniowie ze szkół i placówek powiatu, którzy zdobyli czołowe miejsca w konkursach na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Doceniono również nauczycieli, którzy byli współtwórcami sukcesów uczniów.

Nagrody za promocję powiatu dla laureatów oraz kwiaty dla nauczycieli i dyrektorów ufundował starosta, Walery Czarnecki. Uroczystość zorganizowało Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Walery Czarnecki podkreślił, że udział w konkursach dla tegorocznych laureatów był okazją do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół                 i środowisk. To satysfakcja z własnych sukcesów.

Podczas czternastej gali nagrodzono 89 uczniów ze szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego – laureatów konkursów, zawodów sportowych i  przeglądów artystycznych,             21 nauczycieli, 5 dyrektorów.

Wszystkim Laureatom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy! Galę uświetnił występ uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu.

Więcej

14 czerwca 2018 r.

Tradycyjnie w czerwcu odbyła się Gala Laureatów konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, w których brali udział uczniowie ze szkół  i placówek oświatowych w powiecie lubańskim. To już XVIII Gala, w której uczestniczyli: Walery Czarnecki starosta lubański, Anna Adamska dyrektor PCE w Lubaniu, 106 dyrektorów i nauczycieli oraz 96 laureatów 25 konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2017/2018. Uroczystość miała na celu podsumowanie jednego z zadań Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu,tj. wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

–To  właśnie w Was drodzy uczniowie tkwi nieoceniony potencjał. Serdecznie gratuluję wszystkim wyników, które spowodowały, że znaleźliście się w grupie uczniów, wyróżnionych nagrodami  – tymi słowami, Walery Czarnecki starosta lubański zwrócił się do uczniów ze szkół oraz przedszkoli z całego powiatu.

W mijającym roku szkolnym Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zorganizowało wspólnie z 14 szkołami 25 konkursów, a uczestniczyło w nich ponad 2.500 uczniów oraz przedszkolaków. Laureaci otrzymali z rąk starosty lubańskiego oraz dyrektor PCE nagrody książkowe ufundowane przez dyrektorów szkół – współorganizatorów konkursów oraz starostę lubańskiego. PCE ufundowało tradycyjnie okolicznościowe statuetki oraz albumy prac fotograficznych i artystycznych, do których materiały pochodziły z poprzednich konkursów. Nauczycielei dyrektorzy otrzymali podziękowania za współpracę oraz listy gratulacyjne i kwiaty za pracę na rzecz uzdolnionej młodzieży. Specjalnie na Galę PCE przygotowało gazetę „o Co Edukacja?”, którą otrzymali dyrektorzy i nauczyciele.

- Razem z nauczycielami i dyrektorami szkół zrealizowaliśmy wiele ważnych działań, takich jak wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych, organizacja ciekawych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów i nauczycieli. My wszyscy razem: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Biblioteka Pedagogiczna, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe stanowimy jedną, wielką powiatową rodzinę, dla której najważniejszy jest uczeń/wychowanek. Na dowód tego mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że rok szkolny 2017/2018 to kolejny bardzo pracowity okres w naszej działalności, zakończony sukcesem PCE i wszystkich szkół współpracujących. – podsumowała swoje wystąpienie Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.

To już 18 rok funkcjonowania PCE oraz 18 Gala Laureatów. W tym czasie dla dzieci  i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim PCE zorganizowało 442 konkursy, w których wzięło udział łącznie ponad 65.000 uczniów. Uroczystość zakończyła się życzeniami udanych wakacji oraz zaproszeniem szkół i nauczycieli do współpracy  w kolejnym roku szkolnym, a uczniów do rywalizacji w planowanych konkursach.

Więcej

12 czerwca 2018 r.