logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

W roku szkolnym 2016/2017 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu planuje realizację trzech projektów edukacyjnych, skierowanych do środowiska dyrektorów, nauczycieli szkół/placówek powiatu lubańskiego, uczniów i ich rodziców:

1.„DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU LUBAŃSKIEGO”

2.„PRAKTYCZNIE CIEKAWIE EDUKACYJNIE”

3.„SZKOŁA MISTRZÓW”

Wszystkie projekty patronatem objął Starosta Lubański.
Zaproszenie do udziału w w/w przedsięwzięciach prezentujemy w formie plakatów.
Szczegółowe informacje dotyczące projektów i możliwości uczestnictwa w nich znajdziecie Państwo na stronie www.pceluban.pl w zakładce POWIATOWE PROJEKTY EDUKACYJNE.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła dziś projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Jednocześnie skierowane one zostały do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
21 września 2016

1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.

21 września 2016

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu uprzejmie informuje, że dnia 22.09.2016 r. godz. 13:00 w siedzibie PCE odbędzie się spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień oraz nauczycieli odpowiedzialnych za konkursy, które będą się odbywały w danej szkole na etapie powiatowym i regionalnym w roku szkolnym 2016/2017.

6 września 2016

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza Państwa Dyrektorów szkół  i placówek oświatowych w powiecie lubańskim na Konferencję otwarcia roku szkolnego 2016/2017 pt.„Jak wspólnie zrealizować priorytety polityki oświatowej państwa?” z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty oraz organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

6 wrzesnia 2016

Więcej


Zachęcamy do zapoznania się z materiałami do podręcznika Nasza szkoła. Klasa 3. Część 1. W poradnikach znajdują się propozycje realizacji treści podręcznika, karty pracy, rozkład materiału, wskazówki, jak korzystać z poradnika i podręcznika do edukacji zintegrowanej i matematycznej.

29 sierpnia 2016

Więcej

Nowatorskie formy nauczania historii zapowiedziały Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej we wspólnym liście intencyjnym. Obie instytucje będą dążyły do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych. Celem porozumienia jest także wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych.

29 sierpnia 2016

Więcej