logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.

John C. Dana

        Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest procesem trwającym przez całe życie, który rozpoczyna się wraz z początkiem kształcenia, a kończy wraz z emeryturą. Na ogół ten proces dzieli się na konkretne etapy. Pierwszy etap polega na przygotowaniu nauczycieli podczas kształcenia, w trakcie którego osoby chcące zostać nauczycielami opanowują podstawową wiedzę i umiejętności. Drugi etap obejmuje pierwsze niezależne kroki w roli nauczyciela, pierwsze lata konfrontacji z rzeczywistością pracy w szkole w charakterze nauczyciela. Etap ten nazywa się na ogół integracją zawodową. Trzeci etap jest etapem doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy sprostali początkowym wyzwaniom, jakie ten zawód przed nimi stawiał.

Więcej

      W ramach projektu Mickiewicz zawodowo w dniu 27 maja 2020 o godz. 12.00 odbyła się Debata Zawodowa z wykorzystaniem wideokonferencji na platformie Google, którą administrowała Grażyna Danilecka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych oraz koordynator ds. młodzieży w projekcie. Zagadnieniem przewodnim było pytanie: Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? W spotkaniu uczestniczyło 198 osób, w tym Konrad Rowiński – Wicestarosta Lubański, Piotr Krzywda – Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu, Anna Adamska - Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Katarzyna Hudyma - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Renata Czuj - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, Dyrektorzy szkół powiatu lubańskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze, przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Lubaniu oraz Inspektoratu ZUS w Lubaniu, przedsiębiorcy i pracodawcy współpracujący ze szkołą, absolwenci szkoły, uczniowie oraz nauczyciele.

Więcej

      W kwietniu br. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zwróciło się z prośbą do szkół i placówek z terenu powiatu lubańskiego o przesłanie efektów pracy zdalnej w postaci zdjęć prac plastycznych i projektów. Do 30 kwietnia nauczyciele mogli nadsyłać zdjęcia prac, spośród których wybrano najciekawsze, które znajdą się w najnowszym wydaniu biuletynu Po Co Edukacja?

Więcej

Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.

Henry Ford

    Ta krótka sentencja Henry Forda wyraża w najprostszy sposób istotę uczenia się przez współdziałanie, które było tematem teoretycznej części szkolenia online przeprowadzonego 19.05.2020 r. przez Małgorzatę Kupis w ramach ogólnopolskiego projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego DELFORT we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie. Szkolenie zainicjowała i zaprosiła do udziału w tej formie doskonalenia nauczycieli germanistów ze szkół w regionie Aleksandra Karst doradca metodyczny Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.

Więcej

W okresie pandemii koronawirusa praca w szkołach i Powiatowym Centrum Edukacyjnym wygląda inaczej. Zdalnego nauczania wszyscy musieliśmy się nauczyć niemal z dnia na dzień. W takiej formie prowadzimy doskonalenie nauczycieli – szkolenia, konsultacje z wykorzystaniem dostępnych platform internetowych. Nauczyciele chętnie biorą udział w takich „spotkaniach”, organizowanych przez doradców metodycznych, a ich aktywność podkreślamy        w kolejnych artykułach dostępnych na stronie www.pceluban.pl. Zatem dwa obszary działalności PCE: doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli dobrze sobie radzą w nowej rzeczywistości.

Więcej

„Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela.”

Manfred Spitzer

30 kwietnia 2020 r. uczestnicy sieci wsparcia nauczycieli rozpoczynających pracę brali udział w szkoleniu prowadzonym przez doradcę metodycznego ds. kształcenia zawodowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, na temat Neurodydaktyka czyli nauczanie przyjazne mózgowi.

Więcej

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa metodycznego. Od połowy marca 2020 roku praca doradców metodycznych odbywa się zdalnie. Na bieżąco przygotowywane są informacje na temat narzędzi, zasobów, webinariów pomocnych w prowadzeniu zdalnych zajęć lekcyjnych. Informacje te są rozsyłane do szkół, nauczycieli, umieszczane na stronie internetowej PCE: www.pceluban.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli oraz na platformie REGSI: www.platformaregsi.pl w zakładce Materiały metodyczne. Do tej pory doradcy przygotowali m.in.:

Więcej

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa metodycznego. Od połowy marca 2020 roku praca doradców metodycznych odbywa się zdalnie. Na bieżąco przygotowywane są informacje na temat narzędzi, zasobów, webinariów pomocnych w prowadzeniu zdalnych zajęć lekcyjnych. Informacje te są rozsyłane do szkół, nauczycieli, umieszczane na stronie internetowej PCE oraz platformie REGSI.

Więcej

„Dynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje” to temat szkolenia online, które zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting w dniu 22.04.2020r. w ramach powstałej w marcu br. „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych”. Uczestnicy tej formy doskonalenie zapoznali się z aplikacją genial.ly, za pomocą której można przedstawić dynamiczną i interesującą treść w ciekawej formie, przeprowadzić spektakularną interaktywną prezentację, przygotować pocztówkę pełną niespodzianek, quiz z zagadkami czy też zaplanować wirtualny pokój zagadek lub wirtualna mapę. Nauczyciele nie tylko zaznajomili się z tym narzędziem, ale również próbowali swoich sił, wykorzystując podpowiedzi prowadzącej- pani Beaty Malentowicz- kierownika Wydziału wspomagania szkół i placówek oświatowych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, przy pierwszym samodzielnym tworzeniu interaktywnej kartki oraz prezentacji, w której mogli osadzić, podlinkować lub zakodować z wykorzystaniem kodu QR różne treści. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich jego uczestników.