logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

       Wakacje w pełni, ale czas płynie nieubłaganie i niebawem (jeśli nie już) nauczyciele rozpoczną pracę nad przygotowaniem warsztatu pracy na rok szkolny 2020/2021. Jednym z podstawowych dokumentów, który będzie niezbędny, jest rozkład materiału nauczania. W niniejszym artykule znajdziecie Państwo odpowiedzi na kilka nurtujących nauczycieli pytań.

29.07.2020 r.

Więcej 

Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić

(Menander)

       XIX Gala Laureatów przypadła w okresie pandemii koronawirusa i zapisze się w historii Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu oraz szkół i placówek jako inna niż wszystkie, dotychczas organizowane. Jednak mimo trudnych warunków, konieczne było podsumowanie naszej wspólnej pracy w rozwijaniu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Więcej

Po co edukacja 

 

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś,

zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.

Paulo Coelho

W minionym tygodniu uczniowie mierzyli się z maturalnym maratonem, w dniach 8,9 i 10 czerwca odbywały się odpowiednio egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ostatni egzamin maturalny przewidziano na dzień 19 czerwca, a zaraz potem rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W bieżącym tygodniu z testami zmierzą się ósmoklasiści. Osiągnięte przez uczniów wyniki będą poddane analizie jakościowej i ilościowej. Dzięki temu nauczyciele wypracują wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.

Więcej

Etapy szkolnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych - prezentacja

 

Ogłoszenie o naborze

kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

z dnia 1 czerwca 2020 r.


W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego.

Więcej - treść ogłoszenia

Komunikat dot. przedłużenia zadań doradcy na kolejny okres

 

Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.

John C. Dana

        Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest procesem trwającym przez całe życie, który rozpoczyna się wraz z początkiem kształcenia, a kończy wraz z emeryturą. Na ogół ten proces dzieli się na konkretne etapy. Pierwszy etap polega na przygotowaniu nauczycieli podczas kształcenia, w trakcie którego osoby chcące zostać nauczycielami opanowują podstawową wiedzę i umiejętności. Drugi etap obejmuje pierwsze niezależne kroki w roli nauczyciela, pierwsze lata konfrontacji z rzeczywistością pracy w szkole w charakterze nauczyciela. Etap ten nazywa się na ogół integracją zawodową. Trzeci etap jest etapem doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy sprostali początkowym wyzwaniom, jakie ten zawód przed nimi stawiał.

Więcej

      W ramach projektu Mickiewicz zawodowo w dniu 27 maja 2020 o godz. 12.00 odbyła się Debata Zawodowa z wykorzystaniem wideokonferencji na platformie Google, którą administrowała Grażyna Danilecka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych oraz koordynator ds. młodzieży w projekcie. Zagadnieniem przewodnim było pytanie: Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? W spotkaniu uczestniczyło 198 osób, w tym Konrad Rowiński – Wicestarosta Lubański, Piotr Krzywda – Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu, Anna Adamska - Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Katarzyna Hudyma - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Renata Czuj - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, Dyrektorzy szkół powiatu lubańskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze, przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Lubaniu oraz Inspektoratu ZUS w Lubaniu, przedsiębiorcy i pracodawcy współpracujący ze szkołą, absolwenci szkoły, uczniowie oraz nauczyciele.

Więcej

      W kwietniu br. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu zwróciło się z prośbą do szkół i placówek z terenu powiatu lubańskiego o przesłanie efektów pracy zdalnej w postaci zdjęć prac plastycznych i projektów. Do 30 kwietnia nauczyciele mogli nadsyłać zdjęcia prac, spośród których wybrano najciekawsze, które znajdą się w najnowszym wydaniu biuletynu Po Co Edukacja?

Więcej

Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.

Henry Ford

    Ta krótka sentencja Henry Forda wyraża w najprostszy sposób istotę uczenia się przez współdziałanie, które było tematem teoretycznej części szkolenia online przeprowadzonego 19.05.2020 r. przez Małgorzatę Kupis w ramach ogólnopolskiego projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli języka niemieckiego DELFORT we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie. Szkolenie zainicjowała i zaprosiła do udziału w tej formie doskonalenia nauczycieli germanistów ze szkół w regionie Aleksandra Karst doradca metodyczny Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.

Więcej

W okresie pandemii koronawirusa praca w szkołach i Powiatowym Centrum Edukacyjnym wygląda inaczej. Zdalnego nauczania wszyscy musieliśmy się nauczyć niemal z dnia na dzień. W takiej formie prowadzimy doskonalenie nauczycieli – szkolenia, konsultacje z wykorzystaniem dostępnych platform internetowych. Nauczyciele chętnie biorą udział w takich „spotkaniach”, organizowanych przez doradców metodycznych, a ich aktywność podkreślamy        w kolejnych artykułach dostępnych na stronie www.pceluban.pl. Zatem dwa obszary działalności PCE: doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli dobrze sobie radzą w nowej rzeczywistości.

Więcej