logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Dyrektorzy szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
W dniu 26 maja 2015 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej program „Książki naszych marzeń”, który umożliwia zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

29 sierpnia 2016

Wiecej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Już za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2016/2017. Znów w ławkach zasiądą uczniowie, usłyszymy szkolny dzwonek, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty wrócą do swoich zajęć. Przed Państwem – jak co roku – czas wytężonej pracy. Życzę, aby przyniosła ona wiele satysfakcji.

25 sierpnia 2016 r.

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował Plan Pracy Powiatowego Centrum Edukacyjnego  w Lubaniu na rok szkolny 2016/2017, a organ prowadzący – Powiat Lubański zatwierdził nasz plan do realizacji.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli oraz Uczniów i Rodziców do wspólnej realizacji zaplanowanych działań.

25 sierpnia 2016 r.

Plan Pracy PCE

   SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POWIATU LUBAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu informuje, że na stronie internetowej www.pceluban.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli – ankieta zamieszczono ankietę on-line dotyczącą badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2016/2017.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów oraz nauczycieli z prośbą o jej wypełnienie. Wyniki ankiety będą źródłem informacji przy opracowywaniu tematyki szkoleń i konferencji na rok szkolny 2016/2017. Ankietę prosimy wypełnić do dnia 9 września 2016 r.

Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2016/2017. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w tej sprawie, które weszły w życie 19 lipca 2016 roku.

1 sierpnia 2016

Więcej

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji. Tym samym zmieniają się dane teleadresowe pracowników KOWEZiU. Adres nowej siedziby: Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, telefon: 22 345 37 00 (centrala).

26.07.2016

Więcej

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała w piątek 17 czerwca dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Szczegółowe informacje na stronie MEN.

26.07.2016

Więcej