logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa i udostępnienie go wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatowym szkół i placówek.

Jednocześnie przypominam, że jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

Zachęcam również do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i polonistów z Państwa szkoły na czwarte
w roku szk. 2016/2017 szkolenie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

3 marca 2017 r.

Więcej

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością pozyskania przez Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu środków unijnych realizację projektu pt. „Szkoła Mistrzów”
w ramach działania 10.2.1 RPO WD m.in. na organizację wsparcia szkół m.in. poprzez udział dyrektorów i nauczycieli w sieciach wsparcia i samokształcenia na okres dwóch lat szkolnych, proszę o przeprowadzenie w Państwa placówce rozeznania w zakresie potrzeb edukacyjnych, które moglibyśmy zrealizować w ramach wybranych sieci.

2 luty 2017 r.

Więcej

Ankieta potrzeb edukacyjnych

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu 10.2.1

 

Powiat Lubański w 2016 roku postawił na doposażenie szkół i placówek oświatowych w specjalistyczny sprzęt. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu opracowało i złożyło w imieniu Powiatu Lubańskiego 3 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pierwszy wniosek opracowano we współpracy z ZPR w Smolniku i SOSW w Lubaniu PCE złożony  w czerwcu 2016 r. w odpowiedzi na konkurs 7.1.1. został w styczniu 2017 r. zatwierdzony do dofinansowania. W wyniku jego realizacji w okresie wakacji zostaną wyposażone specjalistyczne pracowanie: w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku będą stworzone 3 pracowanie specjalistyczne, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu aż 9 pracowni.

Projekt dotyczy poprawy nauczania w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku (ZPR) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Lubaniu ( SOSW) poprzez zakup wyposażenia oraz sprzętu:

a) w Smolniku: sala doświadczeń do diagnozy uczniów i relaksacji, pracownia geograficzna  i chemiczna;

b) w SOSW w Lubaniu: pracownia Cztery pory roku, dla dzieci autystycznych, , sala doświadczania świata, pracownia przyrodnicza, cyfrowa, logopedyczna, terapii integracji sensorycznej, rekreacyjno-rehabilitacyjna i arteterapii.

Projekt jest przeznaczony szacunkowo dla łącznie 105 uczniów – zarówno z ZPR w Smolniku jak  i SOSW w Lubaniu oraz kolejnych roczników, które będą w kolejnych latach korzystały z zakupionej infrastruktury. Ponadto z wyposażenia będą korzystać nauczyciele zatrudnieni w obu placówkach.

Łączny koszt planowanych inwestycji to 342.367,35zł, z czego wkład własny Powiatu Lubańskiego to 15%, czyli 51.355,10 zł.

To sukces PCE, ZPR, SOSW i Powiatu Lubańskiego. Dzięki doposażeniu pracowni wspólnie podnosimy jakość kształcenia specjalnego w obu placówkach.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu na pracowanie zawodowe i przedmiotowe dla 3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w powiecie lubańskim.

27 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, a także o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji. Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany im na najbliższych zebraniach.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

EDUball - nowoczesne trendy we wspieraniu procesu uczenia się” - to tytuł powiatowej konferencji z udziałem dyrektorów, przedstawicieli Rad Rodziców i nauczycieli przedszkoli  i edukacji wczesnoszkolnej szkół i placówek powiatu lubańskiego, której organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

16 grudnia 2016

Więcej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował w listopadzie 2016 r. dwie edycje ogólnopolskiej konferencji pt. „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów” adresowanej do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultantów, doradców metodycznych i zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych.

16 grudnia 2016

Więcej

W ramach działającej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym powiatowej sieci współpracy  i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych odbyła się w dniach 17-18 listopada  w Szklarskiej Porębie wyjazdowa konferencja szkoleniowa dla kadry kierowniczej szkół i placówek z powiatu lubańskiego. Celem szkolenia było uaktualnienie wiedzy w zakresie prawa oświatowego.W ramach konferencji odbyły się dwa szkolenia, które dotyczyły zmian w prawie pracy nauczycieli oraz ważniejszych zmian w prawie oświatowym od 1 września 2016 roku, w tym w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/placówki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Szkolenia poprowadziła Mariola Berg kierownik DODN we Wrocławiu, filii w Wałbrzychu. W spotkaniu sieci dyrektorów uczestniczyli Starosta Lubański Walery Czarnecki, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Konrad Rowiński oraz 22 dyrektorów szkół i placówek z powiatu lubańskiego.

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym  w ramach prekonsultacji. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia.

 Więcej

Szanowni Państwo

Szkolni koordynatorzy doradztwa

edukacyjno-zawodowego

w projekcie REGSI

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza szkolnych koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego w projekcie „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” na spotkanie zespołu koordynatorów DEZ w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 13:00. Miejsce spotkania to siedziba Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań.